Més de 75.000 discapacitats estaven en atur al juny de 2009

Un total de 75.319 persones amb discapacitat estaven en l’atur al juny de 2009, segons les dades del Govern d' Espanya aportats en una resposta parlamentària al diputat del PP Francisco Vañó.

L’evolució de l’atur de persones amb discapacitat en els sis primers mesos de l’any ha estat irregular. Mentre que al gener havia 68.643 persones amb discapacitat aturades, al febrer aquesta xifra va ascendir a 71.074.

El nombre d’aturats va seguir pujant al març fins als 73.372, a l’abril fins als 74.500 i al maig va arribar als 75.376. Cal esperar fins al mes de juny perquè es registri un lleuger descens de l’atur registrat de persones amb discapacitats, que deixa la xifra en 75.319.

Les províncies que es troben al capdavant en nombre de persones amb discapacitat aturades coincideix amb les de major densitat de població. En primer lloc estan Madrid, amb 6.300 desocupats al juny; seguit de València, que té 5.648; i Barcelona amb 5.354.

Segons les dades aportades per l'Executiu, al juny de 2009 havia 149.805 treballadors discapacitats afiliats i en situació d’alta en la Seguretat Social.

Aquesta xifra s’ha incrementat a poc a poc i sense reculades des de l’any 2001, que el seu nombre ascendia a 76.575. Al juny de 2002 va passar a 85.485 i va seguir pujant cada any fins a registrar-se successivament 96.311 en 2003, 105.186 en 2004, 114.171 en 2005, 123.974 en 2006, 136.728 en 2007 i 148.899 en 2008.

Font: Solidaritat Digital.