PREDIF se suma a CERMI en la seva campanya contra el copagament confiscatori

COM A MEMBRE DE PREDIF, ECOM DÓNA SUPORT A AQUESTA INICIATIVA

La Plataforma Representativa Estatal de Persones amb discapacitat física, PREDIF, de la qual forma part la Confederació Catalunya, se suma a la campanya promoguda per CERMI: "Afirma teus drets, signatura contra el copagament confiscatori", que pretén recaptar 500.000 firmes perquè prosperi la iniciativa legislativa popular i la modificació del sistema de copagament vigent a tot el territori espanyol.
En paraules de Francisco Sardón, president de PREDIF, un sistema de drets en el qual s'enquadra la Llei d'Autonomia Personal i atenció a la dependència "no pot situar a milers de persones dependents i les seves famílies en el llindar de la pobresa" per acollir a una prestació que pretén millorar la qualitat de vida i la seva autonomia personal però que "a causa d'un excessiu i desproporcionat sistema de copagament no els permet afrontar altres aspectes de la seva vida, ja que gran part dels seus ingressos els han de destinar a sufragar un servei a què tenen dret ". En aquest sentit, parlar d'autonomia personal "esdevé un eufemisme pervers".
La "falta d'equitat" en l'aplicació dels criteris de copagament en el territori espanyol "és un incompliment de l'esperit de la llei i una vulneració del dret que acull les persones dependents amb un mínim de qualitat de vida amb independència del territori on visquin".
PREDIF es suma i reafirma la proposta del sector de la discapacitat organitzat al voltant de CERMI, en el qual es proposa de forma específica modificar l'article 14 de la vigent llei per precisar que serà també objecte de normativa reglamentària estatal la regulació de la participació en el cost de les prestacions, així com l'article 33, de manera que s'incorporin garanties per a les persones beneficiàries que modulin el seu esforç de participació en el cost de les prestacions que reben.
Concretament aquest article 33 hauria d'establir que quedin exemptes de copagament les persones per sota d'un determinat llindar de capacitat econòmica (2,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples -IPREM-), que es limiti l'aportació màxima al 60% del preu de referència del cost del servei; i que s'asseguri un mínim per a despeses personals, que no sigui inferior al 40% de la capacitat econòmica.
PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física, és una entitat sense ànim de lucre d'àmbit estatal, declarada d'utilitat pública, que representa, realitza programes i promou accions a favor de més de 50.000 persones que tenen grans discapacitats físiques. Compta amb una experiència de més de 30 anys a través de les seves federacions membre ASPAYM, COAMIFICOA i ECOM, i els quatre PREDIF autonòmics, PREDIF Astúries, PREDIF Balears, PREDIF Galícia i PREDIF Castella i Lleó.