La contractació de persones amb discapacitat augmenta un 34% al 2007 respecte l’any 2003

Segons l’informe de l’INEM “Mercat de treball de les persones amb discapacitat, 2008”, presentat recentment, els contractes a persones amb discapacitat en edat laboral van augmentar l’any 2007 un 34% respecte l’any 2003. A Espanya, hi ha més de dos milions de persones en edat laboral que tenen alguna discapacitat, però a finals de 2007 sols un total de 90.308 tenien contracte, el que suposa únicament un 4,5% d’aquest col·lectiu.

Tal i com es desprèn d’aquest estudi, els llocs de treball als que accedeixen les persones amb discapacitat són, generalment, de baixa qualificació, tot i que darrerament han augmentat més els contractes que requereixen major formació. Com a fet positiu l’informe destaca que la tassa de contractació indefinida, en el cas de persones d’aquest col·lectiu, és superior a la mitjana general de la població. Per regions, s’observa que en el nord d’Espanya els membres d’aquest col·lectiu representen una major proporció de persones contractades que no pas a la resta del país.

Font: Diario Metro