ECOM considera insuficients els avenços de la nova Llei d’Accessibilitat aprovada pel Parlament de Catalunya

A ECOM posem en valor la inclusió a la nova Llei d’Accessibilitat de Catalunya, aprovada el passat 15 d’octubre pel Parlament català, de les necessitats d’accessibilitat dels col•lectius de persones amb discapacitat sensorial (auditiva i visual), però alhora també posa de manifest que considerem aquests avenços insuficients.

Com a màxim representant de les persones amb discapacitat física de Catalunya, i entitat que hem col•laborat activament en els processos de participació de la nova Llei d’accessibilitat catalana des de fa gairebé 10 anys, lamentem que no s’hagi aprofitat aquesta nova regulació per avançar també en les estratègies coherents d’acompliment i materialització dels continguts de la pròpia llei, com és una dotació pressupostària i uns mecanismes adients per fer efectiu el règim sancionador.

Tanmateix, expressem la seva preocupació per qüestions relacionades amb l’accessibilitat de les persones amb discapacitat física, sobre les quals creiem que han quedat moltes escletxes obertes que poden suposar una regressió en l’exercici dels seus drets en diferents àmbits.

En la tramitació d’aquesta llei, a ECOM considerem que no hi hagut una autèntica voluntat de diàleg amb els agents implicats i està en desacord en com es van desenvolupar els seus processos de participació ciutadana. A ECOM no entenem la participació com un mer procés de validació, sinó com un procés de construcció conjunta, on es dóna espai suficient a totes les veus, amb la voluntat d’afavorir la riquesa i efectivitat d’allò que s’està definint. En el cas de la definició d’aquesta llei, a ECOM entenem que això no ha estat així i demanem que en l’elaboració del futur Codi d’Accessibilitat (que serà l’instrument que marcarà els paràmetres més concrets i tècnics d’aquesta Llei) es garanteixi una millor participació dels col•lectius a qui afecta directament la llei.

Una de les preocupacions més grans d’ECOM respecte a aquesta nova llei d’accessibilitat és que, un cop més, s’hagi aprovat una llei d’aquesta importància sense dotació pressupostària per desenvolupar-la i sense un règim d’inspecció adient que vetlli pel seu acompliment. L’experiència constata que la mancança d’aquests dos aspectes, converteix la Llei en una mera declaració d’intencions. Només cal veure el llistat d’incompliments i de terminis no acomplerts que pengen de l’anterior legislació catalana en matèria d’accessibilitat per comprovar-ho: la llei del 1991 i el Decret 1984.

Com a entitat que treballem en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física, ECOM ens comprometem a fer un seguiment exhaustiu del desenvolupament d’aquesta nova llei, perquè els conceptes d’accessibilitat i de disseny universal siguin una realitat per a tota la ciutadania. Per tant, davant la possibilitat de que es pogués tornar a construir novament amb barreres arquitectòniques o es pogués limitar la participació en igualtat d’oportunitats del col•lectiu de persones amb discapacitat física, ECOM ens comprometem a fer ús de totes les eines al seu abast per denunciar qualsevol vulneració de drets vinculats a l’ incompliment dels paràmetres d’accessibilitat o a una interpretació regressiva de la present llei.
ECOM, com a moviment associatiu, se sent orgullós d’haver contribuït durant molts anys en la configuració de ciutats que s’han convertit en models d’accessibilitat a nivell europeu (com és el cas de la ciutat de Barcelona), i volem continuar treballant per millorar l’accessibilitat a tot el territori. Perquè les persones amb discapacitat física són ciutadania de ple dret, i, per tant, tenen dret a gaudir de la seva autonomia personal i d’una vida independent. I, per això, és imprescindible garantir la igualtat d’oportunitats a través de l’accessibilitat.
D’ara en endavant, esperem que es recuperi un autèntic diàleg entre totes les parts implicades de cara al desplegament normatiu d’aquesta nova llei, i que entre tots i totes puguem avançar conjuntament en una accessibilitat real per a tothom que millori la qualitat de vida de tota la ciutadania.