Les empreses que gestionin equipaments socials hauran de subcontractar els serveis accessoris amb entitats del tercer sector

Les empreses que gestionin equipaments i serveis públics del Departament d’Acció Social i Ciutadania hauran de subcontractar la realització de les tasques accessòries (com per exemple els serveis de neteja, restauració o jardineria, entre d’altres) amb empreses del tercer sector social. Això serà possible perquè el Departament d’Acció Social i Ciutadania incorporarà una clàusula en els contractes de concessió dels seus equipaments i serveis que garantirà la reserva d’aquestes prestacions acessòries a les entitats socials.
La mesura beneficiarà els centres d’inserció laboral de persones amb discapacitat, les empreses d’inserció sociolaboral i les entitats sense ànim de lucre que treballen per a la integració de les persones amb risc d’exclusió social. A Catalunya hi ha actualment unes 230 empreses d’aquestes característiques que pertanyen a una vintena de sectors (arts gràfiques, bugaderia, neteja, fusteria, cuina i càtering, manteniment i jardinera, entre d’altres).
Aquests canvis impulsats pel Departament d’Acció Social i Ciutadania formen part del paquet de mesures incloses al Pla de suport al Tercer Sector Social 2008-2010 aprovat pel Govern el passat mes d’octubre. Aquest Pla, pioner i de caràcter interdepartamental, s’estructura en 3 eixos i té 25 propostes d’actuació. Serveix per ajudar les entitats del tercer sector a consolidar i professionalitzar la seva estructura per afrontar amb garanties els nous reptes en matèria de serveis socials.
El Tercer Sector integra més de 3.000 associacions no lucratives, dóna feina a unes 15.000 persones, disposa de més de 50.000 voluntaris i atén aproximadament unes 800.000 persones.

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya