El nombre de contractes de persones amb discapacitat descendeix un 11,38% el 2009

El nombre de contractes de treball de persones amb discapacitat ha descendit un 11,38% aquest any respecte a 2008, segons l'estudi 'L'impacte de la crisi econòmica en les persones amb discapacitat i les seves famílies', realitzat pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), que recull dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal (INEM).

L'estudi, revela que els tipus de contractes que majors reduccions han tingut són el contracte 'Indefinit FCI', amb una disminució del 29,96%, l''Indefinit persones amb discapacitat', en un 27,88% i els contractes 'convertits en indefinits', en un 20,95%.

També indica que han disminuït altres tipus de contractes com el 'Temporal persones amb discapacitat' i 'obra i servei', i constata que la tendència a la baixa en l'ocupació|ús està més accentuada als contractes que ofereixen major qualitat, segons va indicar el CERMI en un comunicat.

En concret, "les dones amb discapacitat sofreixen en major mesura les conseqüències de la crisi econòmica", tant en termes nets de generació d'ingressos i accés al mercat laboral, com en cost d'oportunitat". Així, el comitè informa que "aquest col·lectiu sol sacrificar la seva carrera|cursa formativa o professional per realitzar tasques de suport familiar".

Una altra de les conclusions extretes de l'estudi és que la capacitat de generació d'ingressos és menor a les llars de persones amb discapacitat, que han d'assumir despeses extraordinàries que entorpeixen la realització d'activitats tals com a formació, ocupació, activitats de lleure.

Al seu torn la conjuntura econòmica ha afectat directament les entitats del Tercer Sector, claus per al grup de persones amb discapacitat, moltes de les quals han sofert desocupació, pèrdua de liquiditat i la gran dependència del finançament públic.

Així, es desprèn que les entitats del sector de la discapacitat s'enfronten a un descens de les fonts de finançament, a un canvi en les necessitats de la població o les prioritats dels organismes finançadors i a repercussions de les dificultats de les entitats de crèdit, entre altres.

D'altra banda, el CERMI observa que creixen com a 'excepcional' les Prestacions Econòmiques que fan del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) com un sistema paral·lel. A més, els recursos econòmics per al suport a persones amb discapacitat, dedicats a múltiples activitats de suport, s'estan diluint, simplificant els recursos a uns quants serveis bàsics.

Font: Europa Press