La nova reforma del Codi Civil català permetrà que un apoderat assumeixi les decisions d’un malalt a mesura que perdi les seves facultats

La pròxima llei del llibre segon del Codi Civil català oferirà la possibilitat que totes aquelles persones que saben que, per una malaltia o discapacitat degenerativa, en un futur no es podran valer per si mateixes, puguin designar amb anterioritat un apoderat que vetlli pels seus interessos, sense necessitat de ser declarades jurídicament “incapacitades”. La consellera de Justícia, Montserrat Tura, considera que la incapacitació és un recurs de vegades “massa dràstic” i, amb aquesta nova proposta pretén “flexibilitzar la resposta jurídica” a la pèrdua de les facultats psíquiques i físiques, perquè “ no sempre sigui necessària la incapacitació i la constitució formal de la tutela”.

Amb aquesta llei el Govern intenta acabar amb les designacions de tutors que es fan “sospitosament massa sovint”, just abans de sol·licitar la incapacitació o quan el malalt ja no és plenament capaç, ja que de vegades es dubte sobre la voluntat real per part del designat. Si s’aprova el capítol dos, es declararan ineficaces les designacions efectuades un cop s’hagi iniciat el procés d’incapacitació, resolució judicial que es podrà seguir demanant sempre que sigui necessari.

La reforma també permetrà que les persones amb una disminució no incapacitant, com poden ser les persones grans o les persones amb discapacitat lleu, física o psíquica, puguin també designar un assistent perquè vetlli per ells i pels seus bens. En aquests casos la consellera opina que la incapacitació del malat resulta “desproporcionada”. Segons aquest avantprojecte, no es podran vendre ni llogar determinats béns, que seran inscrits en un registre. Aquests béns es protegiran així de cara a poder satisfer les necessitats vitals futures d’una persona que tingui una discapacitat psíquica d’un 33%, o física d’un 65% amb una certa gravetat, o en una situació de dependència severa de graus II i III.

Font: El Periódico