Creen un servei d’assistència sexual per a persones amb diversitat funcional

A CATALUNYA. S'ANOMENA "TANDEM INTIMITY"
'Tandem Team Barcelon'a, una associació sense ànim de lucre, ha posat en marxa el primer protocol per a la promoció i la facilitació de l’assistència sexual per a persones amb diversitat funcional a Catalunya.

L’objectiu de Tandem Intimity, el nom que rep el programa, és servir de pont entre les persones que volen rebre i oferir assistència sexual. Per fer-ho s’han basat en el model belga i holandès i, es basa en una selecció personalitzada d’usuaris i assistents, als que posen en contacte per a que ajustin expectatives. A partir d’aquí, l’associació ja no intervé y les persones tenen la llibertat per arribar a acords amb els assistents.

El programa, format per psicòlegs i assistents socials, no pretén tenir un efecte terapèutic, “més allà de l’efecte saludable que l’exercici de la sexualitat pot tenir en qualsevol ésser humà”. Des d’aquesta perspectiva, més que una assistència sexual pròpiament dita, la intenció de Tandem Intimity, donades les necessitats funcionals de les persones amb discapacitat, física o psíquica, és facilitar l’assistència en l’exercici de la sexualitat. “El què assistim no és la part sexual de la persona, sinó la part logística de l’intercanvi lliurament acordat”, afirmen.