Propostes del sector de la discapacitat física a les formacions polítiques que es presenten a les eleccions

PREDIF, DE LA QUAL ECOM ÉS MEMBRE, HA ENTREGAT UN DOCUMENT DE PROPOSTES, BASAT EN GRAN PART EN EL QUE ES VA ELABORAR DES D’ECOM PER A LES ANTERIORS ELECCIONS

Amb motiu de les eleccions generals del proper 26 de juny, les entitats de PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física), de la qual ECOM forma part, hem elaborat un document de propostes d’àmbit estatal per millorar la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat física.

Aquest document s’ha lliurat a les principals formacions polítiques que es presenten a les eleccions. Així mateix, s’han mantingut reunions amb algunes d’aquestes formacions per traslladar-los directament quines són aquestes propostes i demanar-los que les incloguin en els seus programes electorals.

El document que s’ha elaborat està format per quasi una setantena de propostes que fan referència a àmbits com l’accessibilitat, l’autonomia personal i la vida independent, la inclusió laboral i social, l’educació, la salut o la defensa dels drets.

Algunes propostes concretes que trobem al document són, per exemple, garantir els terminis d’execució que fixa la Llei general de drets de les persones amb discapacitat per als espais i edificacions existents, pels mitjans de transport, així com pels productes i serveis. Una altra de les propostes és fomentar que en el desenvolupament de l'assistència personal les hores s'ajustin a les necessitats reals i a les situacions personals dels beneficiaris i siguin suficients per garantir el seu projecte vital. Així mateix, es demana la inclusió d'ofici en tots els plecs de contractació administrativa de clàusules socials que prioritzin les empreses licitadores que contractin persones amb discapacitat per fer accions de responsabilitat legal i social.

Hem de recordar que segons dades de l'Observatori Estatal de la Discapacitat, el nombre de persones amb discapacitat física valorades a Espanya ascendeix a 3.478.395, el que representa un 7,5 %, aproximadament, de la població del país. Per tant, són més de 3.400.000 les persones amb discapacitat física, així com les seves famílies, que tenen unes necessitats específiques a les que se'ls ha de donar resposta i uns drets que, com a ciutadans, han de poder exercir en igualtat d'oportunitats com la resta de la ciutadania.