La Terminal 1 de l’Aeroport de Barcelona facilita el trànsit a les persones amb mobilitat reduïda

En compliment del Reglament (CE) 1107/2006 del Parlament Europeu, la recent estrenada Terminal 1 de l’Aeroport de Barcelona ha estat dissenyada d’acord amb criteris d’accessibilitat i disposa d’un servei d’atenció als passatgers amb mobilitat reduïda.
La nova terminal T1 té nou punts de trobada per a persones amb mobilitat reduïda que hagin sol·licitat assistència, a més de diversos punts d'informació. Dos són als nous aparcaments: un al pàrquing de llarga estada i un altre al pàrquing en superfície connectat a la T1. Hi ha dos punts de trobada a la planta 0: al vestíbul intermodal i al vial d'arribades. A la planta 1, n'hi ha un a La Plaza i un altre al vestíbul de facturació del Corredor Barcelona-Madrid. I a la planta 3, un està situat a la façana de Sortides, un altre al vestíbul general de facturació i un tercer al vial de sortides, al costat de la façana del Corredor Barcelona-Madrid.
La T1, a més dels punts de trobada, s'ha adaptat per tal que les persones amb mobilitat reduïda puguin desplaçar-se per la terminal sense problemes. Així, s'han habilitat 49 cintes mecàniques, 26 rampes mecàniques, 48 escales mecàniques i 125 ascensors. L'edifici de l'aparcament té 108 places reservades a la segona planta per a PMR.