La Llei de Justícia Gratuïta protegirà especialment a les persones amb discapacitat

L'avantprojecte de Llei de Justícia Gratuïta, aprovat el passat 11 de gener pel Consell de Ministres, atorga una protecció especial a les persones amb discapacitat.

En concret, d'acord amb la informació facilitada pel Ministeri de Justícia, entre els motius per beneficiar-se de l'ajuda estatal per litigar estan "circumstàncies especials, familiars, de salut o de discapacitat".

En aquests casos, es tindrà cobertura jurídica gratuïta amb ingressos de fins a cinc vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples), fet que suposa un llindar de 31.950,65 euros.

A més, les víctimes de violència de gènere, terrorisme i tràfic d'éssers humans, així com els menors i persones amb discapacitat psíquica víctimes d'abusos o maltractament tindran dret a la justícia gratuïta independentment de les seves rendes.

Alhora, Justícia va informar que la Creu Roja, les associacions en defensa de les persones amb discapacitat, els sindicats i els representants dels treballadors, així com les entitats gestores de la Seguretat Social, tindran dret a la justícia gratuïta sempre que exerceixin accions en defensa dels seus interessos específics.

L'avantprojecte també introdueix com a novetat que el beneficiari de la justícia gratuïta pot triar quines prestacions de les que preveu aquest dret obtenir, el que, per exemple, en el cas de les dones maltractades podrà fer evitar el pagament de la taxa corresponent, però ser representades per un advocat de la seva elecció i no per un ofici, si així ho desitgen.

Les prestacions que comprèn el dret a la justícia gratuïta són assessorament i orientació, així com informació sobre la mediació i altres mitjans extrajudicials, i assistència i representació gratuïta d'advocat i procurador. També contempla inserció gratuïta d'anuncis o edictes, exempció del pagament de taxes i dipòsits i assistència pericial gratuïta.

Els beneficiaris també tenen dret a obtenció gratuïta de còpia, testimoni, instruments i actes notarials, i reducció del 80% dels drets aranzelaris que els siguin requerits per l'òrgan judicial.

Font: SERVIMEDIA