ECOM porta la seva experiència en assistència personal a Ciudad Real, en col·laboració amb PREDIF

COL•LABOREM EN EL CICLE FORMATIU D’ASSISTENTS PERSONALS QUE DES D’INICIS DE NOVEMBRE ESTAN IMPULSANT PREDIF Y ASPAYM TOLEDO.
Aquest dimarts 13 de desembre, Jason Galarraga ha participat en la impartició de l’últim mòdul formatiu del cicle “Formación de Asistentes Personales” que des d’inicis de novembre estan impulsant a Ciudad Real, PREDIF (entitat de qui ECOM forma part) i ASPAYM TOLEDO, i que concretament se centrava en aspectes pràctics de l’assistència personal, dividits en dos blocs: l’assistent personal i l’entorn de la persona usuària; i la gestió de la relació entre usuari i assistent personal.
Aquesta formació s’ha adreçat a persones en situació de vulnerabilitat social i/o en situació de desocupació interessats en adquirir una qualificació professional per possibilitar la seva inserció laboral com a assistents personals. L’assistent/a personal està esdevenint un nou perfil professional arrel de la posada en marxa dels Serveis d’Assistència Personal adreçats a persones en situació de dependència. Aquesta és una tipologia de servei relativament jove i de la qual no es compten massa experiències. ECOM és una de les entitats pioneres en la gestió d’aquest servei a Catalunya i des de fa un temps està estenent la seva experiència arreu de l’Estat en col•laboració amb PREDIF.
La figura de l’assistent personal va molt més enllà de la figura de l’auxiliar d’ajut a domicili o del cuidador/a, perquè engloba, a més de les accions bàsiques d’aquest tipus de professional, altres coneixements i aptituds no reconeguts fins ara en els diferents perfils professionals. Un/a assistent/a personal requereix altres coneixements específics basats en les necessitats i els requeriments específics de la pròpia persona a qui assisteixen. La peculiaritat d’aquesta figura està portant les pròpies entitats que gestionen serveis d’assistència personal a formar professionals en assistència personal, amb formacions com aquesta que s’ha desenvolupat a Ciudad Real.
Aquesta formació ha constat de cinc mòduls, en total 80 hores de formació. Els mòduls han estat: Mòdul 1: La filosofia de vida independent. L’assistent Personal. Mòdul 2. Les necessitats de les Persones amb Discapacitat i en situació de Dependència. Mòdul 3. La figura de l’Assistent Personal. Mòdul 4. Prestació de suport per a l’autonomia de les persones en situació de dependència i/o amb discapacitat. Mòdul 5: Aspectes pràctics de l’Assistència Personal.