Es crea la Plataforma d’Infància del Tercer Sector Social de Catalunya

Una dotzena de federacions que formen part de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya han constituït la Plataforma d’Infància del Tercer Sector Social de Catalunya. Serà l’única d’aquesta naturalesa al nostre país i treballarà per impulsar els drets de la infància a Catalunya, i especialment dels infants que es troben en situació més desafavorida de la nostra societat.

Aquesta nova Plataforma d’infància neix amb la voluntat de ser un espai transversal que treballarà en diversos àmbits com: la salut, el lleure, la protecció, discapacitats... de manera que representarà a més de 800 entitats del Tercer Secor Social de Catalunya.

La Plataforma d’Infància del Tercer Sector també realitzarà diverses tasques de sensibilització a la societat i als poders públics sobre la infància, duent a terme campanyes de sensibilització per a la promoció dels drets dels infants. La nova Plataforma d’Infància, constituïda avui, apostarà per l’aplicació i manteniment de polítiques en favor a la participació activa de la infància, entenent l’infant com a ciutadà del present i no només del futur.

Aquesta nova Plataforma neix amb el compromís de tirar endavant temes cabdals per a la infància com: el Pacte per a la Infància, la constitució d’una Comissió Parlamentària d’Infància, desplegar la Llei d’Infància concretant una cartera de serveis.... La Plataforma d’Infància del Tercer Sector celebra que el nou govern català hagi manifestat que la lluita contra la pobresa infantil serà un dels eixos principals de la legislatura pel Departament de Benestar Social i Família.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització de tercer nivell constituïda l’any 2003 per les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En formen part 29 organitzacions de segon nivell (federacions i agrupacions) que representen més de 3.000 entitats no lucratives que treballen per la inclusió i la cohesió social.

El Tercer Sector Social fa referència a aquelles entitats no governamentals i no lucratives que treballen en el camp social. Actualment, a Catalunya aquest sector inclou 7.500 entitats, representa un 2,8% del PIB, dóna feina a 100.000 persones i presta serveis a 1,7 milions de persones.