118 milions a les comunitats autònomes per a l'aplicació de la llei de dependència

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat, 22 d'octubre, un acord pel qual concedeix més de 118,1 milions d'euros a les comunitats autònomes per a l'aplicació de la llei de dependència.

En concret, l'acord autoritza l'aplicació del Fons de Contingència, per import de 118.145.903 euros, per atendre les obligacions del Nivell Mínim de Protecció garantit per l'Administració General de l'Estat a les comunitats.

La llei de dependència estableix aquest nivell de protecció mínim, el finançament del qual correspon a l'Administració General de l'Estat. La gestió d'aquests ajuts es realitza per part de les comunitats autònomes, que són les que finalment determinen les prestacions efectivament reconegudes i l'import que ha de fer efectiu el Govern.