ECOM assisteix a la reunió del Consell per a la Mobilitat i trasllada propostes a les autoritats

ECOM, com a membre de ple dret, ha assistit aquest 14 de desembre a la reunió del Consell per a la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, on s'han tractat els sistemes tarifaris per al proper any de les diferents Autoritats Territorials de la Mobilitat (LLeida, Girona, Camp de Tarragona i Barcelona).

ECOM ha insistit en la necessitat d'instaurar una tarifació social unificada i equitativa per a les persones amb discapacitat a tot el territori català, i incloure-hi també el passi d'acompanyant gratuït per a totes les persones que tinguin reconeguda la necessitat de tercera persona al seu certificat de discapacitat.

Des d'ECOM s'insta les administracions a dur a terme aquestes accions de manera consensuada amb el col·lectiu de persones amb discapacitat, i agraeix la creació d'una comissió específica per a tractar aquestes qüestions i allò relacionat amb l'accessibilitat al serveis de transport públic, tal i com ha anunciat Ricard Font, secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

APORTACIONS D'ECOM AL CONSELL DE MOBILITAT DE LA GENERALITAT

L'objectiu d'ECOM és fomentar l'ús del transport públic entre el col·lectiu de persones amb discapacitat, tot intentant reduir el greuge comparatiu de cost de vida i les desigualtats territorials actuals, i promovent una movilitat més sostenible entre tota la ciutadania.

ECOM va fer les següents aportacions en el torn obert de paraules durant la sessió de Consell de Mobilitat perquè es tinguin en compte de cara a una propera revisió i actualització de les tarifes de transport públic a tot el territori català:

- Estendre a totes les Autoritats Territorials de la Mobilitat (ATM de LLeida, Girona, Camp de Tarragona i Barcelona al complet) l'experiència de la T-4 i la targeta rosa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en quant a tarifació social per les persones amb discapacitat i altres col·lectius.
Això comportaria la unificació, a tot el territori català, dels criteris per a la obtenció dels descomptes als que poden accedir les persones amb discapacitat. Descompte necessari per equiparar la igualtat d’oportunitats a la resta de la ciutadania, donat el greuge econòmic comparatiu que pateix el col·lectiu (reconegut a diferents estudis, com el realitzat per l’Ajuntament de Barcelona). Actualment hi ha diferències tant a nivell territorial com segons operador.

- Incorporar a tots els serveis de transport de Catalunya, tal i com s'ha fet també a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el passi gratuït d’acompanyant per a aquelles persones que acreditin la necessitat de tercera persona al seu certificat de discapacitat.
Aquest passi d'acompanyant també s'hauria de gestionar de manera unificada a totes les ATM de Catalunya, reduint també les desigualtats territorials existents en aquest àmbit i minvant així el seu cost d’expedició i duplicitat/triplicitat derivat de que cada operador creï només el seu propi.

- Incloure els serveis de rodalies i regionals de RENFE en la implantació de la targeta rosa, la T-4 i el passi d'acompanyant, tal i com s'ha proposat als punts anteriors.
Per viatjar en RENFE a la primera zona de rodalies Barcelona (integració tarifària amb T-10 de Barcelona), no es poden fer servir ni la targeta rosa que estableix gratuïtat ni la T-4. Ni tampoc es poden aplicar els descomptes socials per a persones amb discapacitat pròpies de l’operador (targeta daurada) perquè no permet la compra de bonotren de 10 viatges a la zona fent servir aquesta targeta daurada. Així mateix, per obtenir aquesta targeta daurada les persones han de ser obligatòriament perceptores d’una pensió: no es té en compte, doncs, tenir reconeguda una discapacitat i el greuge comparatiu de cost de vida que suposa, es creen desigualtats dins el propi col·lectiu i exposen a una major vulnerabilitat social i exclusió social a les persones amb discapacitat que no perceben prestació.

- Dur a terme aquestes accions de manera consensuada amb el col·lectiu de persones amb discapacitat.