La Federació ECOM, adherida al Codi ètic de les associacions de Barcelona

El Codi ètic de les associacions de Barcelona ha renovat al 2012 l'adhesió de la Federació ECOM com entitat de ple dret, ja que ha complert favorablement amb tots els requisits per a formar-ne part.

El Codi ètic és un instrument d'assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents associacions de la ciutat de Barcelona que treballen dins d'un marge de valors cívics hi estiguin reflectides.

Va ser aprovat l'any 2001 en el 1r Congrés de les Associacions. Actualment, es gestiona des de l’Oficina tècnica del Codi ètic de les associacions, un servei que acull el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), en representació de les associacions de la ciutat.

Amb l’aplicació del Codi ètic es pretén afavorir el desenvolupament de les associacions mitjançant una eina que assessori i ajudi a defensar la seva singularitat, a més de ser un instrument d’autoregulació que acabi convertint-se en una referència del sector associatiu.

Les associacions de Barcelona ciutat que desitgin adherir-se ho poden fer contactant amb l'Oficina tècnica: associacions@codietic.cat / Tel. 932 564 118