Neix la Xarxa Europea de Responsabilitat Social Empresarial + Discapacitat

La Xarxa Europea de Responsabilitat Social Empresarial i Discapacitat és ja una realitat. Es tracta d'un grup multisectorial liderat per la Fundació ONCE del qual formen part com a socis L'Oréal, Telefónica i el Ministeri de Treball i Política Social d'Itàlia.

Aquesta nova xarxa que ara fa la seva posada en escena, a través de la primera reunió de treball dels socis, respon als objectius de Cooperació Transnacional continguts en l'Eix 4 del Programa Operatiu de Lluita contra la Discriminació 2007-2013, cofinançat pel Fons Social Europeu.

En ella s'integren en qualitat de socis tres grans 'marques' de referència en matèria de RSE: el Grup Internacional L'Oréal, referència mundial en cosmètics; Telefónica, líder mundial entre els operadors integrats de telecomunicacions, i el Ministeri de Treball i Política Social d'Itàlia (Ministero del Lavoro i delle Politiche socialització).

La trobada d'aquests quatre socis és la constatació de la naturalesa 'multistakeholders' (és a dir, el grup de persones involucrades en la companyia) que inspira la Xarxa, una heterogeneïtat amb la qual es pretén cobrir el major espectre possible ja que s'hi s'engranen el món empresarial, la societat civil i l'Administració Pública, representats per 'marques acreditades' i forces motrius que assumeixen la missió de concebre, dissenyar i dur a terme iniciatives conjuntes de bones pràctiques en matèria de responsabilitat social i discapacitat.

Cada un d'aquests socis s'encarrega de desenvolupar un determinat eix o línia de treball a través d'un ampli equip de col.laboradors. D'aquesta manera les entitats es converteixen en la capçalera d'una 'xarxa de xarxes' l'objectiu últim és incorporar la dimensió de la discapacitat en les agendes de RSE tant empresarials com de de les administracions i de les polítiques públiques.

El primer grup de treball el lideren Fundació ONCE i Telefónica i les seves tasques se centren en fomentar que els indicadors sobre discapacitat siguin incorporats en els informes de RSE, en les memòries de sostenibilitat i també en la inversió socialment responsable.

El segon eix de treball se centra en la inserció laboral de les persones amb discapacitat i en l'accessibilitat de productes i serveis, dues línies conjuntes que desenvoluparà L'Oréal.

Finalment, el Ministeri de Treball i Política Social italià posa el seu punt de mira en el paper de l'Administració Pública en l'impuls i la sensibilització sobre Responsabilitat Social Empresarial, així com en el rol de la contractació pública responsable.

Fundació ONCE, amb suport del Programa Operatiu de Lluita contra la Discriminació 2007-2013, a més de desenvolupar el seu eix específic de treball, s'ocupa del funcionament de la Xarxa a través de la creació d'una secretaria tècnica i del desenvolupament de la pàgina web de la Xarxa així com de diversos materials de suport per als socis i col.laboradors.

En aquesta primera reunió de treball de la Xarxa van estar presents Maria Tussy i Carla Bonino, coordinadores de la iniciativa per part de la Fundació ONCE, Rachid Bensahnoune i Stephanie Froimovich, en representació de L'Oréal, Alfredo Ferrante, del Ministeri de Treball i Afers Socials d'Itàlia, i Manlio de Silvio, de l'Ens Italià de la responsabilitat Social, i David de Sant Benet, de Telefónica. Així mateix, van estar presents les representants de la Secretaria Tècnica de la Xarxa, Dolors Vallespí i Bàrbara Mayoral, ambdues de la consultora Alter Company.

Font: Solidaridad Digital