Iniciativa on line per la revisió de la normativa de tercer cicle i la inclusió de les persones amb diversitat funcional a la universitat

A través de la plataforma digital Actuable, s'està difonent una petició ciutadana a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) per a que es revisi la normativa corresponent a l'educació universitària (tercer cicle i/o estudis de postgrau) a fi que no vulneri a l'alumnat amb diversitat funcional o discapacitat en aquesta etapa educativa.

Soledad Arnau, Presidenta de l'Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente (IPADEVI), impulsa la iniciativa. Segons Arnau, que va ser premi M. José Vázquez a la projecció social pel vídeo 'Vides iguals, vides independents', la CRUE és l'espai idoni per plantejar la necessitat d'aquesta aposta ferma per la plena inclusió de les persones amb discapacitat en l'àmbit universitari, ja que reuneix la majoria d'Universitats del país

La població amb diversitat funcional o discapacitat es caracteritza actualment, encara, per tenir nivells educatius baixos, la qual cosa repercuteix negativament en tots els àmbits. Impedeix aquestes persones aconseguir sortides laborals o professionals destacades, així com la seva participació en la transformació sòcio-política i cultural de les comunitats acadèmiques i científiques; a més, les situa en una posició de remuneració econòmica més baixa i de més aproximació a nivells de pobresa, en ocasions, importants. “Les dones i homes amb diversitat funcional necessitem formar part de la riquesa sòcio-política, econòmica i cultural de la nostra societat actual”, afirma el text de la petició.

Les universitats espanyoles, públiques i privades, afirma la promotora d'aquesta iniciativa, han de vetllar per preservar el Dret a l'Educació Superior, especialment en l'última etapa, que és la que menys suports rep en l'actualitat. Un exemple de proposta: la supressió del requisit de temporalitat per accedir a beques predoctorals, ja que el ritme vital d'una persona amb diversitat funcional sol ser més lent que el de la mitjana habitual.

En aquesta pàgina trobareu l'enllaç per recolzar la iniciativa.