ECOM col·labora en un projecte de turisme accessible a Barcelona

ECOM i PREDIF –Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física- estan col·laborant amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i Barcelona Turisme per la posta en marxa del Projecte “Pla Estratègic de Turisme Accessible a Barcelona”.

El projecte inclou un Diagnòstic de l'accessibilitat de l'oferta turística de la ciutat, que consisteix en l'anàlisi “in situ” de l'accessibilitat de 400 recursos turístics de Barcelona de diferents tipologies: allotjaments, restaurants, oficines de turisme, monuments, espais de congressos, espais lúdics i instal·lacions esportives, etc.

En les setmanes inicials d’implementació del projecte s’ha realitzat una formació per fer aquest diagnòstic, en la qual han participat 15 persones i s’han impartit continguts relatius a la discapacitat en general, l’accessibilitat i el turisme.

El resultat, que es veurà a finals del 2016, preveu posar a l’abast de la persona turista amb discapacitat tota la informació recollida a través d’una APP i dels webs dels ens que hi participen.