Nous grups de suport a famílies

Des de l’àrea d’Educació i Social d’ECOM s’han posat en marxa grups de suport a mares i pares que tenen fills i filles amb discapacitat física escolaritzades a l’escola ordinària.

Els grups serviran per compartir informació i experiències, conèixer altres recursos, rebre l’assessorament que valorin que necessiten, etc. Tot per incidir positivament en les relacions entre mares i pares i fills. A més, es pot assolir un apoderament molt necessari de cara a gestionar les relacions entre família i escola, o amb altres institucions.

És la primera vegada que es pot impulsar aquesta acció, i gràcies a la subvenció rebuda a través de la convocatòria del 0’7% de l’IRPF, ECOM ofereix la possibilitat de participar en aquests grups a famílies usuàries i no usuàries del seu Servei de Monitors d’Inclusió a l’Escola. De moment, es tracta de dues sessions en dos dimecres consecutius, de 17 a 19h, a l’escola Calderón de la Barca, situada a Nou Barris. És gratuït i s’ofereix servei de ludoteca en cas que les famílies ho demanin.

Aquest projecte neix d’una necessitat constatada de les famílies: Des de l’Àrea d’Educació es percep que a dia d’avui, molts cops, les famílies no compten amb espais propis on trobar respostes o simplement poder explicar la seva vivència pel que fa a l’escolarització ordinària. Valorem que és necessari propiciar aquests espais de trobada per generar relacions horitzontals i de suport mutu. Creiem que això beneficia a la salut psicosocial de les famílies, principals cuidadores, i que conseqüentment repercuteix positivament en els infants.

Els objectius de les trobades són:
1. Oferir informació, formació, orientació i assessorament a les famílies de nens, adolescents i joves amb discapacitat física.
2. Crear espais on les famílies puguin trobar el suport entre iguals amb altres persones que es troben en situacions similars a la seva.
3. Fomentar el suport entre iguals entre adolescents i joves amb discapacitat física.

El projecte està dividit en dues fases, la primera es duu a terme als districtes de Nou Barris, Sant Andreu, Horta-Guinardó i Sant Martí i la segona fase involucrarà la resta de districtes de la ciutat de Barcelona. L’objectiu és poder oferir uns grups de proximitat que facilitin la participació de les famílies que viuen en aquests districtes.

En principi, aquests grups es desenvoluparan al llarg del 2016. La seva continuïtat en el futur es desconeix.