Les persones amb discapacitat reclamen que estenguin la figura de l'assistent personal

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha reclamat a les Comunitats Autònomes que estenguin la figura de l'assistent personal entre les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

Com a prestació que promou l'autonomia personal, el CERMI considera que l'assistència personal és molt lluny d'assolir els nivells esperats, per la qual cosa cal, fomentar el seu reconeixement a les persones beneficiàries del SAAD.

A 1 de març de 2010, només hi havia 698 prestacions d'assistent personal reconegudes, el 0,12% del total de prestacions del Sistema, 540 de les quals corresponen al País Basc. Bon major informe de les Comunitats Autònomes no han reconegut cap prestació d'aquest tipus.

Els serveis socials autonòmics que proposen els programes individuals d'atenció han de disposar d'un major coneixement d'aquesta figura i tenir-la molt en compte a l'hora d'establir les prestacions més adequades per a la persona.

Així mateix, el CERMI reclama que es creïn oficines de vida independent per part de cada Administració autonòmica, lligades amb el moviment associatiu de la discapacitat, per a la gestió d'aquests serveis d'assistència personal i la difusió i el foment d'aquest estil de vida.

Per ampliar el reconeixement d'aquesta figura, la prestació d'assistència personal ha de ser reforçada legalment, per la qual cosa en el moment de revisió del SAAD el CERMI planteja que aquesta figura pugui aplicar-se a totes les persones en situació dependència, al marge del seu grau i nivell, i per a tot tipus d'activitats de la persona.

Font: Solidaritat Digital