El 66% de les universitats espanyoles no tenen assignatures sobre accessibilitat

El 66% de les universitats espanyoles que ofereixen titulacions susceptibles d'incloure en els seus plans d'estudi assignatures sobre accessibilitat i disseny universal no imparteixen, però, cap matèria relacionada amb aquests temes, tot i estar obligades a fer-ho Així ho evidencia un estudi realitzat per la Clínica jurídica "L'ensenyament dels drets fonamentals a la Universitat espanyola", de l'Institut de Drets Humans Bartolomé de les Cases, pertanyent a la Universitat Carlos III de Madrid.

El treball, presentat aquest dilluns, s'ha realitzat per encàrrec de l'Associació Solcom per a la Solidaritat Comunitària per a les Persones amb Diversitat Funcional i la inclusió social, que en la presentació de l'informe va denunciar el fet que les universitats espanyoles no hagin aprofitat el procés de Bolonya per introduir en els seus plans d'estudis assignatures relacionades amb la discapacitat.

Segons ha explicat Luis Lloredo, coordinador de l'estudi, per elaborar aquest informe s'han analitzat els plans d'estudi de les 71 universitats espanyoles públiques i privades que ofereixen graus susceptibles d'incloure matèries sobre accessibilitat i disseny universal.

Aquests graus són, entre d'altres, estudis tècnics de la branca d'enginyeria de transports, urbanística, edificació, telecomunicacions i altres afins. Igualment, enginyeries com les d'edificació, civil, de camins i disseny industrial o arquitectura.

Després de l'anàlisi dels resultats, el treball conclou que 47 universitats (el 66% de les estudiades) no ofereixen cap assignatura sobre accessibilitat i disseny per a tothom, encara que, en alguna d'elles, si s'imparteixen altres amb continguts relacionats amb la discapacitat.

Hi ha altres 17 universitats, el 24% del total, que compleixen "en cert grau" amb la impartició d'assignatures sobre accessibilitat i disseny universal i un grup de set (el 10%) que segons el coordinador del treball satisfan "plenament" aquesta comesa en oferir matèries en totes les titulacions que han de fer.

Les set universitats que millor han fet els deures en aquest aspecte són, en concret, la Carlos III de Madrid i la Distància també de Madrid, la Catòlica Santa Teresa, la Internacional de la Rioja, la Pompeu Fabra, la Rei Joan Carles i la Universitat Nacional d'Educació a Distància (Uned).
Per realitzar el seu treball, els autors han pres com a base legislativa el decret 1393/2007, que estableix com ha de ser l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Aquest decret assenyala en el seu article 3.5 que "qualsevol activitat professional s'ha de fer des del respecte als drets fonamentals ia la igualtat entre homes i dones, han d'incloure, en els plans d'estudi en què escaigui, ensenyaments relacionats amb aquests drets".

Els autors entenen que en virtut d'aquest article, si més no en els ensenyaments esmentades més amunt si s'haurien d'incloure assignatures sobre accessibilitat i disseny universal.

Font: Crónica Social