Fins a 50 col·legis d'educació especial catalans seran distingits com centres de referència

La Conselleria d'Educació reconeixerà fins i tot a un total de 50 col·legis d'educació especial (CEE) -dels 150 existents a Catalunya- com centres de referència per a l'escolarització d'alumnes amb discapacitat, segons ha explicat en roda de premsa la directora general d'Atenció a la Comunitat Educativa, Isabel Darder.

Aquest reconeixement, que serà gradual i començarà per distingir uns 20 col·legis, implicarà que els centres privats rebin concert econòmic -ja que la convocatòria és prevista per a gener-.

Aquests centres desenvoluparan serveis i programes de suport a l'escolarització d'alumnes amb discapacitat en els centres ordinaris, que van des del suport directe a alumnes fins a la prestació de serveis concrets a professors i famílies. Aquests col·legis mantindran tota la seva plantilla i recursos, ha dit Darder.

Aquesta convocatòria, que es presentarà la pròxima setmana al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, repartirà els reconeixements buscant un "equilibri territorial", així que hi haurà com a màxim dos col•legis per servei territorial, tres a Barcelona ciutat i un a Terres de l'Ebre.

Aquesta convocatòria s'emmarca en el pla d'acció 'Aprendre junts per a viure junts', que preveu situar el 70% dels alumnes amb discapacitat en l'ensenyament ordinari. En el curs 2009-2010 va augmentar un 3% la xifra d'alumnes escolaritzats en el sistema ordinari, passant de 8.850 en 2008-2009 a 9.685 en el següent curs, de manera que el 59,3% dels estudiants discapacitats són a l'escola inclusiva.

Darder ha explicat que, en virtut del pla d'acció, tots els estudiants de nova incorporació s'escolaritzen directament en els col·legis ordinaris, el que se suma als diagnòstics cada vegada més precoços dels diferents trastorns i facilita l'entrada a l'escola inclusiva.

Font: Europa Press