Servei d’Assistència Personal

Necessites un suport per a la teva autonomia?

ECOM oferim a les persones amb discapacitat física el Servei d'Assistència Personal, un servei de suport, per a aquelles persones amb necessitat de tercera persona, per realitzar totes aquelles activitats que farien en absència de limitacions funcionals, que els permet gaudir del màxim nivell d'autonomia en el desenvolupament del seu projecte de vida i facilitar-li l'exercici de l'autodeterminació.

En aquest servei és la mateixa persona amb discapacitat qui decideix quan, com i en quines activitats de la seva vida farà ús d'aquest suport, així com quina persona contracta com a assistent personal.

Tot això comporta un servei molt flexible, adaptat a les necessitats canviants de suport i que prioritza la llibertat de decidir, la independència i la capacitat d'improvisació per part de la persona amb discapacitat.

L'assistència personal està orientada a cobrir les necessitats personals en qualsevol àmbit de la vida d'una persona. Les accions que pot cobrir són molt diverses i venen determinades pel projecte vital de la persona que la rep.

Les accions en què un assistent personal dona suport estan relacionades amb la higiene personal, l'alimentació, les relacions socials, la família, l'educació, la formació, el treball, la participació ciutadana, el lleure o d'altres.

ECOM, entitat acreditada per a la prestació del servei

ECOM som una de les entitats de Catalunya que estan acreditades per prestar el Servei d'Assistència Personal.

La nostra entitat és pionera en l’àmbit de l’assistència personal. La nostra experiència arrenca el 2007 quan vam impulsar i participar en el Projecte Pilot d’Assistent Personal que el llavors anomenat ICASS, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya va posar en marxa amb la finalitat d’analitzar com havia de ser la figura de l’assistent personal i com s’havia de gestionar i coordinar un servei d’aquest caire, de cara a la seva futura incorporació a la Cartera de Serveis Socials.

Actualment seguim col·laborant amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya gestionant el servei d’assistència personal, que segueix prestant atenció als/a les usuaris/àries que van participar en la prova pilot.

Des del 2011 també col·laborem en la gestió del Servei Municipal d'Assistència Personal de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Al marge de la col·laboració amb les institucions públiques també prestem el servei privat d'assistència personal a aquelles persones que ens el sol·liciten.

Vols més informació sobre aquest servei?

Si t'interessa aquest servei pots demanar-nos més informació contactant aquí o bé trucant al 93 451 55 50.