ECOM imparteix formació a personal de la Xarxa de Parcs Naturals

COM OFERIR UNA CORRECTA ATENCIÓ I ACOMPANYAMENT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT?
ECOM, referent del col·lectiu i de les entitats de persones amb discapacitat física de Catalunya, ofereix aquest dissabte 19 de setembre una formació específicament adreçada al personal d'atenció al públic dels serveis de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

La formació tindrà una part teòrica i una part pràctica de manera que es donaran els criteris per a poder fer una atenció diferenciada a usuaris amb discapacitat i també formació per a poder realitzar una correcta atenció i acompanyament, si s’escau, a persones amb mobilitat reduïda, amb discapacitat visual i discapacitat auditiva.

En el primer bloc es tractaran aspectes conceptuals i de vocabulari, com ara terminologia bàsica, per conèixer quins mots és més adient utilitzar per evitar estigmatizacions, sovint inconscients però que poden donar-se fàcilment quan parlem; i conceptes clau, per saber quina evolució ha tingut el concepte de discapacitat i on ens trobem ara. També es farà una introducció bàsica a les diferents tipologies de discapacitat i a les necessitats específiques d'atenció diferenciada segons aquestes tipologies.

La formació pràctica busca, d'una banda, sensibilitzar a partir de l'experiència en primera persona de les limitacions de mobilitat que suposa anar en cadira de rodes o no poder veure. A partir d'aquí, mostra com fer petits acompanyaments a persones amb mobilitat reduïda i amb discapacitat visual de forma adequada. Així, en aquesta part es presenta la cadira de rodes -de què consta i el maneig-; es prova l'acompanyament a persones amb cadira de rodes; es donen criteris en l’acompanyament a persones amb discapacitat visual; i es practiquen dos circuits, un en cadira de rodes i l'altre d'invidents, tant com a usuari com des de la posició d'acompanyant.