Presentació

ECOM som un moviment impulsat per persones amb discapacitat física i/o orgànica que treballem, a través del nostre empoderament i la nostra participació, per aconseguir una societat inclusiva on puguem fer efectiu l’exercici dels nostres drets.

Ens guiem per la nova concepció de la discapacitat que es basa en els drets humans i en el model social (o paradigma de l’autonomia personal), que considera que la discapacitat no és un atribut de la persona sinó que entén que és en l’entorn on se situen les barreres que ens exclouen i ens impedeixen la veritable igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

Actuem en diferents àmbits per eliminar les barreres físiques i psicosocials que ens limiten la igualtat d’oportunitats i per impulsar canvis en la societat que ens permetin a les persones amb discapacitat física i/o orgànica​, si ho volem, viure de forma independent i conviure i participar dins la comunitat amb igualtat de condicions, així com també disposar dels suports necessaris per a poder gaudir de la màxima autonomia personal.

A Espanya, 3,84 milions de persones (el 8,5% de la població total) té una discapacitat, i la discapacitat física n’és la majoritària. A Catalunya, concretament, són gairebé 300.000 les persones amb una discapacitat física.

Sota la marca ECOM s’apleguen la Federació ECOM (creada el 1971) i la Fundació ECOM (creada el 2007).

Propòsit

Transformar la societat perquè es respecti la dignitat de totes les persones.

Missió

ECOM té una doble missió:

  • Defensar l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física per assolir la plena inclusió social i millorar la seva qualitat de vida, amb l'apoderament de les persones com a eix vertebrador.
  • Enfortir el sector associatiu de la discapacitat física a través de la participació, la representació i el seu apoderament.

Visió

Ser l'entitat de referència de la discapacitat física i l'interlocutor reconegut i legitimat per al desenvolupament de polítiques que afavoreixin la igualtat d'oportunitats, sempre amb un esperit d'innovació, col·laboració i transformació social.

Valors

La missió d’ECOM se sustenta en els valors de l'empoderament, la inclusió, l'activisme, la participació, el compromís i la innovació.