Més del 60% de les empreses espanyoles incompleixen la Llei d’Integració laboral de les persones amb discapacitat

El 64,3 per cent de les empreses espanyoles incompleix la Llei d’Integració de Minusvàlids (LISMI) segons la tercera edició de l’Observatori Fundació Grup SIFU sobre ‘Empreses i discapacitat’. La norma estableix que les empreses públiques i privades amb una plantilla igual o superior als 50 treballadors, estan obligades a reservar el 2% de les seves places per a persones amb alguna discapacitat. Existeixen també tota una sèrie de mesures alternatives al compliment d’aquesta llei, recollides al Real Decret 27/2000 del 14 de gener.

Tot i així, si es compara el percentatge d’incompliment actual de la normativa amb els resultats obtinguts en les edicions anteriors d’aquest estudi, es pot observar una petita millora del 0,1 per cent respecte l’any anterior. Actualment aquest col·lectiu sols ocupa com a mitjana l’1,2 per cent de la plantilla, sent les empreses grans les que compten amb un percentatge més elevat de treballadors amb algun tipus de discapacitat, l’1,5 per cent. L’estudi calcula però que, tot i aquests percentatges tan baixos d’incompliment de la Llei, més del 95,5 per cent dels empresaris afirmen conèixer l’existència de la normativa de la LISMI.

Pel que respecta al perfil de les persones discapacitades contractades, el 76,5 per cent són homes davant al 23,5 per cent de dones. Segons l’estudi del grup SIFU, això posa de manifest la doble discriminació que pateix aquest últim col·lectiu. L’estudi també contempla que, un cop dins l’empresa, les persones amb discapacitat realitzen generalment treballs d’operari i administratiu, davant del percentatge mínim, sols un 2 per cent, dels que sí desenvolupen la seva labor professional en comandaments superiors.

Font: Europa press