Accions a Osona per l’accessibilitat del tren

Des del col•lectiu #pqnoensfotintren i amb el suport d'ADFO, entitat federada a ECOM, es convoca una concentració informativa a l'Estació de tren de Torelló per parlar de com han de ser les estacions i els trens perquè tothom hi pugui accedir sense problemes. Serà divendres, dia 27 a les 20:00.
Abans, el dijous dia 26, al Ple a l'Ajuntament de Centelles, a les 22h de vespre, es discutirà la moció redactada a partir del Manifest “Per un tren inclusiu!” (febrer 2014), que demana millores de l'Estació d’aquesta localitat (trobeu el text de la moció abaix, al peu d'aquesta notícia).
El col•lectiu #pqnoensfotintren va néixer a Torelló el 2012 i el formen persones que treballen i es mobilitzen per aconseguir millores a la línia R3. Aquest col•lectiu és un dels que està treballant i participarà en el 1er Congrés de Defensa del Transport Públic de Catalunya, que se celebrarà l’11 d’abril a Barcelona.
Moció que presenta l’Ajuntament de Centelles per a la millora del servei de la línia R3 i per una Estació accessible per a tothom:
Atès que el col•lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar constructivament per aconseguir un transport públic digne i de qualitat;
Atès que les activitats del col•lectiu se centren a treballar perquè la línia ferroviària 3 de rodalia (R3) funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis d’atenció dignes i a uns preus raonables;
Atès que el transport públic, com la resta de serveis públics, ha de ser accessible per a tothom i que les administracions implicades han de vetllar perquè això es compleixi;
Atès que les persones amb mobilitat reduïda i les que tenen algun tipus de discapacitat han de poder utilitzar autònomament la xarxa de transport públic del país;
Atès que el col•lectiu “Perquè no ens fotin el tren” ha fet públic el manifest per un #treninclusiu que inclou les condicions que s’han de complir perquè tothom pugui accedir a aquest servei i que es transcriuen a continuació:
- Que la megafonia funcioni correctament a totes les estacions i informi amb el temps suficient de l'arribada dels trens, de la via per la qual passaran i de si són llargs o curts. Aquesta informació s'ha de poder sentir tant des de la mateixa estació com des de les andanes.
- Que totes les estacions disposin de teleindicadors o pantalles amb la informació dels trens, la via per la qual passaran i la llargada.
- Que les estacions disposin sempre de plafons amb els horaris en paper i que estiguin actualitzats.
- Que les validadores de bitllets siguin accessibles durant totes les hores en què circulen trens. A les estacions amb sala d’espera amb horari reduït, les validadores s’haurien d’instal•lar a l’exterior.
- Que es garanteixi l'accessibilitat de totes les persones per comprar bitllets i, per tant, que les màquines expenedores de bitllets permetin l'ús tant de monedes com de targetes, que incorporin totes les bonificacions habituals i que tinguin suport iconogràfic per a aquelles persones que tenen dificultats de lectura i suport de veu per a les persones amb discapacitat visual.
- Que els procediments, les rutines i l'accés a tots els serveis estiguin pensats per a tothom. Això vol dir que les màquines expenedores funcionin d'acord amb els criteris exposats al punt anterior; que els trens que circulen en una mateixa direcció ho facin sempre per la mateixa via o andana... i que, en cas que no pugui ser així, es busquin les alternatives que calgui perquè una persona amb discapacitat però amb una certa autonomia no vegi compromesa aquesta autonomia per la infraestructura, les instal•lacions o els procediments de l'empresa.
- Que totes les estacions disposin d'encaminaments o guies per a persones amb discapacitat visual, seguint el model de l'estació de Sants.
- Que es vetlli pel bon funcionament de tots els ascensors per garantir l'accessibilitat de persones amb cadira de rodes o qualsevol problema de mobilitat.
- Que tots els combois incorporin sempre un vagó accessible amb cadira de rodes o amb cotxets o maletes. També, que l'espai habilitat en aquest vagó disposi d'un lavabo adaptat per a persones amb cadira de rodes o mobilitat reduïda. I que aquestes reformes es facin amb la màxima celeritat.
- Que s'arreglin les andanes de les estacions de Centelles i el Figaró per salvar sense perill la distància que hi ha entre el tren i l'andana quan els trens són dobles i reduir al màxim el perill d'accidents. Que es vetlli perquè la megafonia funcioni sempre i se senti correctament. Que es posin panells informatius, que s'instal•li una marquesina a l'andana principal i que s'instal•lin encaminaments.
- Que en els terres de les andanes s'utilitzin materials antilliscants per evitar accidents.
- Que es vetlli perquè els trens informin correctament, a través de la megafonia interior dels vagons i dels teleindicadors, de les parades que efectuen i que es prioritzi aquesta informació per sobre de la publicitat o d'altres advertiments que sovint la interfereixen.
- Que s'habiliti o senyalitzi un espai específic per deixar les maletes, cotxets i altres equipatges als diferents vagons.
Atès que l’Estació de Centelles presenta diversos problemes d’accessibilitat: 1) una part de l’andana és més baixa del compte i això que fa que per pujar al tren calgui superar una alçada de prop de 50 centímetres quan els trens són dobles; 2) la megafonia no sempre funciona correctament ni té el volum suficient; 3) no hi ha teleindicadors o pantalles que informin del pas dels trens; i 4) no disposa d’encaminaments per a les persones amb discapacitat visual;
Atès que les persones usuàries del tren no disposen d’una marquesina a l’andana principal on resguardar-se en cas de pluja o neu;
Atès que Centelles és la capital d’Osona Sud i, per tant, el punt neuràlgic d’aquesta zona i no es disposa de cap altre sistema de transport públic regular alternatiu (només hi ha dos busos al dia), alhora que diversos trens semidirectes paren en aquesta Estació per fer creuaments però no obren portes.
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Centelles, acorden:
Primer – Manifestar el compromís de treballar i col•laborar per aconseguir millores per a la línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
Segon – Instar ADIF, RENFE Operadora i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè resolguin amb la màxima celeritat tots els problemes d’accessibilitat i els dèficits que presenta l’Estació de Centelles i que s’han esmentat en els punts anteriors (andana, megafonia, teleindicadors, encaminaments i marquesina).
Tercer – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè s’incrementi el nombre de trens amb parada a Centelles.
Quart – Fer arribar aquests acords a ADIF, RENFE Operadora i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.