La Confederació iniciarà actuacions davant la situació d’impagaments i deute de les administracions públiques

La Confederació, patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, de la qual forma part la Patronal ECOM, va acordar en la seva darrera Assemblea General celebrada el passat 4 d’abril, emprendre un pla d’actuació davant la situació d’impagament i deute de les administracions públiques a les empreses i entitats socials.

Entre d’altres propostes, aquest pla contempla l’articulació sectorial d’una campanya de sol•licitud dels interessos de demora corresponents, exigir un reconeixement per escrit del deute històric vinculat a subvencions i convenis, així com reclamar -una vegada més- un calendari de retorn del deute clar i realista.

Aquesta iniciativa sorgeix després d’haver denunciat a finals de l’any 2012 que el deute de les administracions públiques al sector no lucratiu de serveis d'atenció a les persones de Catalunya ascendia a prop de 640 milions d’euros, dels quals 590 milions corresponien al conjunt d’Administracions Públiques catalanes (435 M € a la Generalitat de Catalunya i 155 a les administracions locals).

La Confederació és l’organització empresarial que representa a les empreses i entitats sense afany de lucre que presten serveis d’atenció a les persones a Catalunya. En el seu conjunt agrupa prop de 1.200 organitzacions i 45.000 professionals que, des d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, les escoles bressol públiques, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col•lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel•lectual, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.

Formen part de La Confederació les següents organitzacions: Asteroide B-612; Atalanta; El CAE; Càritas Diocesana de Barcelona; Coordinadora Sinergia Social; Creu Roja Catalunya; Drecera; Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS); Empresa Social – Cooperatives d’atenció a les persones; Esport 3; Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat sense afany de lucre (FEATE); Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA); Fundació Catalana de l'Esplai; Fundació Escolta Josep Carol; Fundació Pere Tarrés; Moviment Laic i Progressista; Patronal ECOM; Unió Catalana de Centres d’Atenció Precoç (UCCAP); Associació Empresarial d’Economia Social DINCAT; Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS); i Agrupació Catalana de Centres de Profunds (ACCP).