Els gossos d’assistència a persones amb discapacitat o malaltes podran accedir als espais públics a Catalunya

Les persones amb discapacitat auditiva, física, autisme o malalties com l’epilèpsia i la diabetis podran accedir amb els seus gossos d’assistència a museus, centres sanitaris, transports públics, instal·lacions esportives, restaurants, establiments turístics i espais naturals de protecció especial. Així ho recull, el projecte de llei aprovat aquesta setmana pel govern, i presentat ahir per la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, que regula l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitat usuàries de gossos d’assistència, així com l’ensinistrament i cura d’aquest tipus de gossos i els centres encarregats de fer-ho. Ara però, aquest projecte de llei haurà de superar el tràmit parlamentari.

Aquest projecte actualitza la llei de gossos pigall de 1993, que regulava els gossos guia per a persones cegues en espais públics i, com va explicar ahir la consellera, no es fan diferències entre aquests gossos guia, utilitzats per persones amb discapacitat visual, i els ensinistrats per assistir persones amb altres discapacitats. Per tant, es facilita l’accessibilitat i autonomia de les persones amb discapacitat.

Aquest projecte estableix també que la persona usuària de gos d’assistència té preferència d’ús en la reserva del seient per a persones amb discapacitat adjacent al passadís o amb més espai lliure en els transports públics, així com de llitera inferior en els mitjans de transport que disposin d’aquest servei. En el cas dels taxis es permet com a màxim l’accés a dues persones usuàries de gos d’assistència.

A partir de l’aprovació d’aquesta nova norma, els gossos d’assistència es classificaran en cinc categories: els gossos pigall (guia per a persones amb discapacitat visual); els de servei (ensinistrat per prestar ajuda en les activitats de la vida diària de les persones amb discapacitat física); els de senyalització de sons (de suport a persones amb discapacitat auditiva), els d’avís (per ajudar persones amb epilèpsia i diabetis) i, per últim els gossos per a persones amb autisme.

La condició de gos d’assistència es reconeixerà mitjançant un carnet atorgat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. El gos també portarà un distintiu oficial d’identificació en un lloc visible. A més, haurà de passar una revisió sanitària anual per certificar que compleix totes les condicions higièniques i sanitàries que marca la Llei.

CENTRES D’ENSINISTRAMENT

El Departament d’Acció Social i Ciutadania serà l’encarregat d’autoritzar els centres d’ensinistrament de gossos d’assistència a Catalunya. Entre d’altres requisits, aquest tipus de centres hauran de comptar amb l’espai físic suficient per l’ensinistrament de gossos; complir amb la legislació vigent en matèria de salut i protecció animal i medi ambient; i disposar com a mínim d’un director/a, un professional de l’ensinistrament de gossos d’assistència amb la qualificació adient, un/a veterinari/ària i un/a psicòleg/a.

El projecte de llei inclou també la creació d’un registre de centres i unitats de vinculació, que és la formada per la persona amb discapacitat i el gos especialment ensinistrat per a ella.

D’altra banda, la nova normativa preveu la creació en un termini màxim de dos anys d’una qualificació professional d’ensinistrament de gossos d’assistència, en la qual ja està treballant Acció Social i Ciutadania i el Departament d’Educació de la Generalitat. Mentrestant, podran exercir com a professionals en els centres reconeguts, les persones que acreditin una experiència mínima de dos anys en aquest camp o les que estiguin en possessió d’un títol o diploma d’ensinistrament de gossos d’assistència per una altra escola nacional o estrangera de reconegut prestigi.

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania.