Col·laboració amb les Administracions Públiques

Posem el nostre coneixement i la nostra expertesa en l’àmbit de la discapacitat física al servei de les Administracions Públiques (Generalitat, Diputacions provincials, Ajuntaments, Consells Comarcals) interessades a desenvolupar plans o projectes estratègics, o altres iniciatives destinades a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física en els seus territoris, així com a fomentar la seva autonomia personal i prevenir i minimitzar el seu risc d’exclusió social.

La nostra expertesa abasta diferents àmbits com l’accessibilitat i el disseny universal, l’autonomia personal i la vida independent, la inclusió laboral, l’educació inclusiva i el lleure inclusiu, entre altres.

Comptem amb experiència acreditada en una àmplia tipologia de col·laboracions i serveis:

  • Assessorament, disseny i gestió de serveis adreçats a persones amb discapacitat (d’assistència personal, d’inserció laboral, etc.).
  • Formació en atenció a la diversitat adreçada als professionals de les Administracions Públiques.
  • Formació especialitzada per als tècnics de Serveis Socials (atenció centrada en la persona, autonomia personal i vida independent, etc.).
  • Desenvolupament de diagnòstics municipals amb relació a les persones amb discapacitat física i les seves necessitats.
  • Desenvolupament i/o col·laboració en l’elaboració de plans o projectes estratègics de turisme accessible (en col·laboració amb PREDIF).
  • Elaboració de guies especialitzades sobre recursos per a la discapacitat. + info

Per més informació i/o propostes concretes contacteu aquí.