Alacant comptarà amb un Centre de Recursos de Turisme Accessible pioner a Espanya

La ciutat alacantina de Villajoyosa comptarà amb un Centre de Recursos de Turisme Accessible (Creta), l'objectiu del qual és que les persones amb mobilitat reduïda d'Espanya i la resta d'Europa puguin disposar d'un espai de lleure i turisme totalment adaptat a les seves necessitats.

El Projecte Creta, actualment en fase de desenvolupament, serà gestionat per la Fundació per a la Rehabilitació del Lesionat Medul•lar (FLM) i és la primera iniciativa de Turisme Accessible a Espanya pensada i realitzada per i per a les persones amb mobilitat reduïda greument afectades.

Pretén ser una alternativa al problema de les vacances de les persones amb mobilitat reduïda, així com una iniciativa sense ànim de lucre que aspira a servir d'experiència pilot i d'eventual referència per al desenvolupament d'aquest tipus de Centres de Recursos de Turisme Accessible.

Segons els seus promotors, no tracta de competir amb el sector hoteler ni amb altres iniciatives, sinó coadjuvar a ampliar l'oferta de turisme accessible, alhora que permetrà eixamplar les relacions socials del col•lectiu.

El projecte donarà l'oportunitat de realitzar turisme social a un important nombre de ciutadans lesionats medul•lars que, per les seves especials necessitats relacionades amb les activitats bàsiques de la vida diària, no poden optar a l'oferta pública actualment vigent.

Les persones amb mobilitat reduïda greument afectades no poden allotjar-se a les instal•lacions hoteleres a l'ús (i menys de forma familiar), malgrat que es cataloguin com a "accessibles", si no disposen de les adaptacions específiques i els ajuts tècniques necessàries, i si no porten el seu propi servei d'assistència personal.

Per això, la FLM persegueix amb aquest projecte donar un pas més, com a agent social, en el suport a la progressió de les polítiques socials al seu camí per facilitar la vida d'un col•lectiu de persones amb mobilitat reduïda desitjoses però amb moltes dificultats per exercir el seu dret a un lleure saludable.

El Projecte Creta compta amb el suport de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Villajoyosa. A més, la Generalitat Valenciana ja ha informat sobre el suport al projecte, qualificant-lo d'interès general perquè "promociona l'autonomia i la integració social de les persones amb discapacitat".

La Fundació per a la Rehabilitació del Lesionat Medul•lar és una entitat privada sense ànim de lucre la finalitat del qual és la rehabilitació integral de persones discapacitades afectades per una lesió medul•lar.

Font: Solidaridad Digital