La Fundació ONCE atorga més de 300.000 euros a les entitats federades a ECOM, a través del Plan de Prioridades 2012

Aquest 2012, les entitats federades a ECOM han estat beneficiàries de 334.400 € a través de la convocatòria de subvencions Plan de Prioridades de la Fundación ONCE, la gestió de la qual està centralitzada a la Federació ECOM, des del 2009, que s’encarrega de gestionar de manera global la sol•licitud del finançament dels projectes presentats per les seves entitats federades.

En total, aquest 2012 les entitats federades a ECOM han presentat un total de 44 projectes, dels quals 40 han aconseguit finançament. D’aquests, 11 són projectes relacionats amb l’àmbit laboral de la persona amb discapacitat i els 29 restants tracten temàtiques tan diverses com la supressió de barreres arquitectòniques, el transport adaptat, les barreres psicosocials, la realització de jornades i/o publicacions...

En la gestió d’aquesta convocatòria, la Federació ECOM s’encarrega de valorar els projectes que les entitats federades volen presentar a la Fundació ONCE d’acord amb uns criteris objectius que han estat definits per la Junta Directiva d’ECOM i que estan oberts a la consulta de les entitats. Aquesta valoració tracta de prioritzar aquells projectes més necessaris per al col•lectiu de persones amb discapacitat per, en funció de l’atorgament de diners que la Fundació ONCE hagi aprovat per a les entitats d’ECOM, poder distribuir-los entre els diferents projectes i/o entitats. Feta la distribució, des de 2011 aquesta es valida en un comissió de valoració (formada per tres membres de la Junta Directiva d’ECOM i sis membres de les entitats federades a ECOM que han presentat algun projecte), que té la voluntat de garantir la transparència del procés i la participació de les entitats.

Validada l’elecció dels projectes i les assignacions econòmiques a cadascun d’ells, la Federació ECOM envia la proposta i els projectes de les entitats federades a la Fundació ONCE, que és qui duu a terme la resolució final de la convocatòria, tenint en compte les recomanacions fetes per ECOM.