ECOM, sòcia fundadora de la recent nascuda FEACEM Catalunya, la Federació Catalana de Centres Especials de Treball d’Economia Social

AQUESTA FEDEARCIÓ NEIX PER L’ACORD DE LA FECETC, ACCET, AECEMFO I ECOM PER TREBALLAR CONJUNTAMENT EN BENEFICI DE LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

El passat 30 d’octubre es va dur a terme la signatura de l’acord de constitució de la FEDERACIÓ CATALANA DE CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D’ECONOMIA SOCIAL-FEACEM CATALUNYA, una organització empresarial de caràcter sectorial i àmbit autonòmic, constituïda per la coordinació, la representació, el foment i la defensa dels Centres Especials de Treball d’Economia Social a Catalunya.

Aquest és un acord històric de col•laboració, impulsat per la FECETC (Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya), ECOM (referent de la discapacitat física a Catalunya), l’ ACCET (Associació Catalana de Centres Especials de Treball) i l’AECEMFO (Associació Empresarial de Centres Especials de Treball de persones amb discapacitat de Fundación ONCE), per unir esforços per la defensa dels Centres Especials de Treball (CET) com a empresa amb finalitat social. Els Centres Especials de Treball, contribueixen a la plena inclusió social de les persones amb discapacitat per l’ocupació, promocionant un model d’empresa amb uns valors específics de compromís i independència, desenvolupant activitats econòmiques dinàmiques i innovadores, actuant en el mercat amb criteris de competitivitat, gestió ètica, transparència i bon govern, orientant la seva finalitat al impacte social de la seva actuació i contribuint al creixement sostenible.

En aquest acte fundacional va ser nomenada la primera junta directiva, que estarà presidida pel Sr. Rafael Ruano i Palou, president de la FECETC.

La FEACEM estatal està integrada per més de 550 CET que donen ocupació a més de 30.000 treballadors amb discapacitat. Està associada i és membre de referència dels CET del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) i de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

PEU DE FOTO. Per l’esquerra de peu Sr. Julio Martínez, Sr. Alex Martínez, Sr. Rafael Ruano, Sr. Emilio Sáenz, Sra. Pepa Torres, Sr. Josep Ma. Solanellas, Sr. Antonio Guillén i Sr. Rafael González.