ECOM se suma a la denúncia feta per la PTP sobre l’atropellament de Sant Feliu i el mal estat dels passos entre andanes per a vianants

ECOM posa de manifest el seu ple recolzament a la denúncia feta per l’associació Promoció del Transport Públic (PTP) en referència a l’atropellament mortal que va tenir lloc el passat 23 d’agost a l’estació de Sant Feliu de Llobregat d’una dona usuària de cadira de rodes en quedar-se travada la seva cadira en els taulons del pas a nivell que uneix les andanes, a causa del seu mal estat. La millora de l’accessibilitat a la xarxa ferroviària per a les persones amb discapacitat física, i concretament l’adequació d’aquests passos entre andanes, és una de les demandes històriques d’ECOM, que des de fa anys ha transmès la necessitat de posar solució a aquestes qüestions en les reunions que ha mantingut amb Adif i Renfe així com en totes aquelles taules de negociació en què ha estat present.

ECOM, com ja ho ha fet la PTP, considera que és inadmissible que les persones amb mobilitat reduïda hagin de fer ús d’aquests passos entre andanes ja que representa un greu risc per a la seva seguretat. És per això que exigeix, un cop més, a Adif una actuació immediata per adequar les estacions de la xarxa ferroviària per tal de fer-les accessibles a les persones amb mobilitat reduïda així com que es posi en marxa, com ha demanat la PTP, un pla per modernitzar la totalitat de passos entre andanes per a vianants per tal de substituir els taulons de fusta o asfalts en mal estat per plataformes contínues que resultin aptes i segures per a les persones amb mobilitat reduïda.

SUPORT A LA CAMPANYA DE LA PTP D'ENVIAMENT DE CORREUS AL DELEGAT DE FOMENT
Arrel d’aquest accident, la PTP ha posat en marxa una campanya, adreçada als ciutadans i ciutadanes, d’enviament de correus electrònics amb una petició al delegat de Foment a Catalunya, Jordi Prat, en què se li demana que intercedeixi davant d’Adif perquè se substitueixin íntegrament aquells passos a nivell de vianants perillosos per un altre model amb plataforma contínua, adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i dotat de senyalització que avisi de l’arribada de trens. ECOM, com a representant del col·lectiu de persones amb discapacitat física de Catalunya, recolza aquesta iniciativa i insta al col·lectiu a sumar-se a aquesta campanya.

El text íntegre proposat per la PTP perquè els ciutadans i ciutadanes l’enviïn al delegat de Foment de Catalunya, a través de l’adreça electrònica piac.bcn@adif.es, és el següent:

Sr. Jordi Prat
Delegat de Foment a Catalunya
El passat 23 d'agost una usuària del tren de Rodalies va ser atropellada mortalment a un pas a nivell de taulons de fusta en mal estat a l'estació de Sant Feliu de Llobregat. La víctima anava acompanyada per la seva filla que no va poder fer-hi res. Aquest terrible accident té el seu origen en una infraestructura pública en mal estat i no en una imprudència, com és habitual. Lamentablement ha centenars de passos a nivell similars a aquest a tot Catalunya.
M'adreço a vostè com a representant del Ministeri de Foment per a què intercedeixi davant d'ADIF en l'aprovació immediata d'un pla català de substitució integral d'aquells passos a nivell de vianants perillosos per un altre model amb plataforma contínua, adaptat a les persones amb mobilitat reduïda i dotat de senyalització que avisi de l'arribada dels trens. Confio, doncs, que les polítiques per evitar nous accidents mortals en aquest tipus d'infraestructures esdevinguin una prioritat per al Ministeri de Foment.

Cordialment,
Nom i cognoms.
Municipi i data