Ja són 526.191 els beneficiaris de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal

Segons dades aportades per les Comunitats Autònomes a data 1 de febrer de 2009, un total de 526.191 persones són beneficiàries de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal. D’aquests beneficiaris, 380.733 han estat reconeguts com a grans dependents i 145.458 com a dependents severs. Aquests són els dos graus que empara la llei a l’actualitat tal i com estableix el seu calendari d’aplicació.

En virtut de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal, aquests beneficiaris són atesos a través de serveis socials o prestacions econòmiques. Segons dades de les Comunitats Autònomes a data 1 de febrer, els beneficiaris reben els següents serveis i prestacions: teleassistència (12.426 beneficiaris), ajut a domicili (40.554 beneficiaris), plaça en centres de dia/nit (14.823 beneficiaris), places residencials (71.905 beneficiaris), servei de prevenció i de promoció de l’autonomia personal (524 beneficiaris), prestació econòmica vinculada al servei (19.155 beneficiaris), prestació econòmica per cures familiars (136.640 beneficiaris) i prestació econòmica per assistent personal (214 beneficiaris).

Les dades completes aportades per les Comunitats Autònomes sobre l’aplicació de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal a data 1 de febrer de 2009 estan disponibles a la pàgina del IMSERSO, www.seg-social.es/imserso.

Font: Discapnet