ECOM aportarà la perspectiva de la discapacitat als canvis en la regulació de la participació ciutadana a Barcelona

LA FEDERACIÓ ECOM FORMA PART DEL GRUP IMPULSOR DEL PROCÉS DE REVISIÓ DE LES NORMES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ A LA CIUTAT

L’Ajuntament de Barcelona va anunciar -després de la reunió del grup impulsor, el dimecres 15 de juny- la posta en marxa del procés de revisió de les normes reguladores de la participació ciutadana i la supervisió que en farà la comissió (o grup) impulsora conformada per les diferents forces polítiques i entitats socials, entre les quals hi ha, a més de la Federació ECOM, la Taula del Tercer Sector, el Consell d’Immigració, la Xarxa Catalana de Dones Directives i Professions de l’Acció Social, el Consell Ciutadà de Sant Martí (Federació entitats Clot-Camp de l’Arpa), el Consell de la Joventut de Barcelona, el Consell d’Associacions de Barcelona, el Secretariat Sants-Montjuic, la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec i la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona.

ECOM, per petició explícita a l’Ajuntament, formem part del grup o comissió impulsora i liderem, en el sector de la discapacitat, els canvis cap a una participació inclusiva a Barcelona, tot tenint també en compte altres formes d'organització (com ara les plataformes ciutadanes) a fi de garantir que se sentin totes les veus en aquest procés.

ECOM ha estat treballant els darrers mesos amb les entitats federades i les seves bases per començar a consensuar un posicionament col·lectiu en relació a les característiques que ha de tenir la participació ciutadana de les persones amb discapacitat –inicialment, a la ciutat de Barcelona, però la intenció és, en el futur, adaptar aquest procés i replicar-lo arreu del territori-. Fruit d’aquest treball es va redactar el manifest “Les persones amb discapacitat de Barcelona volem una participació ciutadana inclusiva i de qualitat!”, que hem fet arribar als grups municipals dels partits i al qual s’han adherit unes 50 persones i entitats.

Seguirem treballant, ECOM amb les nostres bases socials, per una participació inclusiva i de qualitat democràtica.

Val a dir que el procés de revisió de les normes reguladores de la participació ciutadana a Barcelona tindrà les aportacions, en relació amb l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats, d’una comissió paral·lela que formaran les diverses federacions de la discapacitat i que està pendent de constituir-se.

Canvis necessaris

Des del govern municipal expliquen que el treball de revisió de les normes es va iniciar el mandat anterior i ara volen incorporar la feina feta per les diferents forces polítiques i entitats, així com el Consell de Ciutat. Alhora es busca ampliar el camp d’actuació per millorar la qualitat democràtica; fomentar la participació i dotar-la de mitjans que potenciïn la coproducció de polítiques municipals per part de la ciutadania; que aquesta pugui exercir un control més directe sobre l’acció dels representants polítics; incorporar mecanismes de democràcia directa que assegurin més implicació i incidència de la ciutadania en les decisions que afecten a la ciutat.

L’actual marc normatiu data de l’any 2002 i només es van fer algunes modificacions posteriors com la creació dels Consells de Barri i l’ampliació de les funcions dels consellers de Districte, expliquen des de l’Ajuntament.

Marc d’actuació i fases del procés

El procés, liderat per la comissió impulsora, divideix en tres el marc d’actuació: òrgans regulats -com ara consells sectorials, consells de barri-; democràcia directa -com ara referèndum per temes de competència municipal, iniciatives ciutadanes-; i processos de participació urbana, que han de permetre establir els criteris mínims per fer un procés de participació o establir les bases de la coproducció de les polítiques públiques.

Aquest procés consta de diferents fases –que també estaran tutelades per la comissió-: una primera més enfocada a debatre amb tècnics municipals i espais, col·lectius i associacions més afectades per la temàtica; una segona fase d’obertura a la ciutadania; la darrera, de retorn.