L'Anuari del Tercer Sector Social a Catalunya, en marxa

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, conjuntament amb l’Observatori del Tercer Sector, han posat en marxa la confecció d’un Anuari del Tercer Sector Social a Catalunya, un projecte biennal que té com a objectiu aconseguir el reconeixement del rol social del tercer sector i de la tasca que desenvolupa. L’Anuari permetrà disposar de dades periòdiques sobre la situació i l’evolució del tercer sector per poder-les posar al servei de les organitzacions, de les administracions públiques i de la resta d’agents socials.

L’any 2003, la Taula va publicar el Llibre Blanc del Tercer Sector Cívico-Social, que va permetre descriure, per primera vegada, l’estructura i el funcionament de les entitats socials. Ens els darrers anys han augmentat els estudis que aporten dades sobre el tercer sector social però segueix mancant informació periòdica que permeti analitzar-ne l’evolució i conèixer-ne la dimensió. Aquesta mancança és la que ara és vol salvar amb la publicació de l’Anuari del Tercer Sector Social a Catalunya.

Després de mesos treballant en la definició de l’Anuari, la Taula inicia la fase de treball de camp, una etapa en què el paper de les entitats del tercer sector és clau, ja que es requereix la seva complicitat i participació per a la recaptació de dades. La Taula ha confeccionat un qüestionari que espera que, abans de finals de juliol, responguin més de 1.200 organitzacions. Així mateix, realitzarà 100 entrevistes tant a persones rellevants d’entitats de segon nivell i de base com a experts en tercer sector social català.