El Senat impulsa l'ocupació de les persones amb discapacitat

La Comissió de Treball i Immigració, amb competència legislativa plena, va aprovar el 26 d’agost la incorporació d'una esmena a la reforma laboral amb mesures dirigides a afavorir les oportunitats d'ocupació de les persones amb discapacitat.

Introduïda com a disposició addicional en el projecte de llei de reforma laboral i realitzada sobre una esmena de CiU, ha comptat amb el suport de tots els grups parlamentaris de la Càmera Alta.

La disposició estableix que el Govern procedirà en el termini de 12 mesos a la revisió del Reial Decret que 1368/1985 pel que es regula la relació laboral de caràcter dels minusvàlids que treballin en els centres especials d'ocupació.

Es tindran també que regular les qüestions relacionades amb els supòsits de successió o subrogació empresarial que afectin els treballadors amb discapacitat dels centres especials d'ocupació.

A més, s'estableix que el Govern estudiarà les mesures oportunes per millorar l'empleabilitat de les persones amb capacitat intel•lectual límit que no assoleixin un grau de discapacitat mínim del 33%.

Aquestes mesures s'impulsaran en el marc de l'Estratègia Global d'Acció per a l'Ocupació de les Persones amb Discapacitat 2008-2012.

Font: Crónica Social