L’Institut Guttmannn i el Col.legi Oficial de Metges de Barcelona signen un conveni de col.laboració en matèria de neurorehabilitació pels seus professionals

El Col∙legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) i la Fundació Institut Guttmann van signar el 30 de gener un conveni de col∙laboració que té com a objectiu garantir una millor atenció a metges i familiars directes de metges que puguin estar afectats per una lesió medul∙lar, dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic.

L’acord de col∙laboració entre el COMB i la Fundació Institut Guttmann s’inscriu en el marc del Programa de Protecció Social (PPS) del COMB. El PPS és un programa de serveis socials, atenció a la dependència i conciliació de l’activitat professional amb la vida familiar que el Col∙legi de Metges de Barcelona va endegar l’any 2008. Aquest Programa de Protecció Social, capdavanter a l’Estat, dóna suport a metges i familiars directes de metges que puguin tenir necessitats socials, sociosanitàries o relacionades amb situacions de dependència o discapacitat. El PPS del COMB va atendre l’any passat gairebé 1.200 metges i familiars directes de metges.

La Fundació Institut Guttmann posarà a disposició del Programa de Protecció Social del Col∙legi de Metges de Barcelona tots els seus serveis sociosanitaris de neurorehabilitació, tant en la modalitat ambulatòria com domiciliària, per a aquelles persones que ho necessitin, amb el suport, si s’escau, dels seus serveis hospitalaris.

Miquel Vilardell, president del COMB, i Josep M. Ramírez, director gerent de l’Institut Guttmann, van ser els encarregats de sginar el conveni de col∙laboració entre ambdues institucions. A l’acte, hi van assistir també Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB; Albert Lluch, conseller–director general del Grup MED, i Antoni Calvo, director del Programa de Protecció Social del COMB.