ECOM participa a l’acte de presentació de l’informe ‘Situación de la Asistencia Personal en España’ i la pàgina web ‘Asistencia Personal’

ECOM és un referent de l’assistència personal a l’estat espanyol i participa en el projecte dins el qual s’han elaborat aquests recursos.

La Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física, PREDIF, la Direcció General de l'IMSERSO, la Fundació ONCE i la Federació Nacional ASPAYM, amb el suport de Fundació Vodafone Espanya, presentaran l'informe de resultats Situación de la Asistencia Personal en España, desenvolupat a través del conveni signat per aquestes entitats per a la Promoció de l’Autonomia personal de les persones amb dependència a través del desenvolupament de la figura de l’assistent personal.
Serà el proper 12 de novembre a la sala d'actes de Fundació ONCE de Madrid, a les 12h.

Participació d’ECOM en el projecte estatal sobre Assistència Personal
Com a membre de PREDIF, ECOM ha treballat en l’elaboració d’aquest informe donant assessorament als tècnics involucrats en el projecte, pautes inicials, i dins del grup de treball que s’ha organitzat.
ECOM és una de les entitats de referència a nivell estatal en aquest àmbit, ja que gestiona el servei d’assistència personal amb un gran nombre d’usuaris/es des de fa vuit anys a l’estat espanyol. A més, els usuaris/es de l’assistència personal gestionada per ECOM són representatius de l’heterogeneïtat i diversitat del col•lectiu de persones amb discapacitat física.
Precisament aquesta flexibilitat a l’hora de gestionar el mateix recurs per a un grup tan divers, amb situacions personals, actituds i aptituds molt dispars, ha esdevingut un valor afegit d’ECOM.

Acte de presentació de l’informe
Maria José Moya, responsable de Vida Independent d’ECOM, serà una de les ponents de la taula rodona “Diálogo Social sobre Asistencia Personal”, juntament amb Javier Arroyo, de l'Oficina de Vida Independent (OVI) de Madrid; Iñaki Martínez, de l'Associació de Professionals de l'Assistència Personal; Núria Gómez, de l'Oficina de Vida Independent (OVI) de Barcelona; i Enrique Galván, de PLENA Inclusió . Moderarà la taula Jose Manuel González Huesa, director general de Servimedia.
Antonio Guillén, president d’ECOM estarà a la taula de clausura, juntament amb el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, i el president de PREDIF, Francisco J. Sardón.

Altres eixos del projecte
L’informe Situación de la Asistencia Personal en España i les possibles fórmules de desplegament del recurs a tot el territori nacional a través de la Llei de promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència és un dels eixos del projecte que dóna resposta al conveni esmentat més amunt. Hi ha dos eixos més, en els quals ECOM també ha tingut un paper rellevant: una experiència pilot de formació de formadors, en què 25 persones amb discapacitat d’arreu de l’estat espanyol s’han format per formar al seu temps futurs assistents personals, difondre el recurs de l’assistència personal i liderar grups d’iguals que puguin impulsar programes d’assistència personal a tot el territori nacional, i que s’ha realitzat amb una immillorable valoració per part de tots els implicats; i la creació de la pàgina web Asistencia Personal, una plataforma digital que pretén oferir un espai que permeti a la persona amb discapacitat accedir a tota la informació que necessiti respecte a la figura de l’assistent personal i que farà pública també dijous Elena Ortega, directora gerent de PREDIF.