El CERMI crearà la Fundació CERMI Dones per a la igualtat de gènere

El CERMI crearà en els propers mesos una fundació d'àmbit estatal anomenada CERMI Dones, a través de la qual es desplegaran totes les estratègies, programes i accions de la plataforma representativa a favor de la igualtat de gènere en el moviment social de la discapacitat.
Atès que la igualtat de gènere i la lluita contra la discriminació de les dones i nenes amb discapacitat és un dels objectius primordials del CERMI, la Fundació CERMI Dones naixerà com a estructura operativa generadora de canvi i innovació socials al servei de la plena inclusió i el apoderament de les dones, en el pla personal i en el de les organitzacions de la discapacitat.
La Fundació CERMI Dones autosustentarà a través dels recursos que ella mateixa pugui obtenir actuant i fent-se present en l'escenari europeu i mundial, on aspirarà a convertir-se en punt focal líder en matèria de polítiques i estratègies de gènere i discapacitat.
El marc de referència de la nova Fundació està constituït per la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, així com pel 2n Manifest sobre els Drets de les Dones i les Nenes amb Discapacitat de la Unió Europea.