El SIL ECOM L’Hospitalet atén el 2012 més de 200 persones amb discapacitat demandants de feina

Els Serveis d’Integració Laboral que ECOM té a L’Hospitalet de Llobregat, i que actua gràcies a la col·laboració amb l’àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament d’aquesta localitat, va atendre durant el 2012 un total de 221 persones amb discapacitat demandants d’ocupació. Gràcies a la gestió del SIL es va aconseguir un contracte laboral per a 22 d’aquestes persones.
Donada la conjuntura econòmica actual, la demanda al SIL ECOM L’Hospitalet ha augmentat aquest 2012, i s’han donat d’alta al servei 32 nous demandants de feina amb discapacitat, que s’han sumat als 189 usuaris amb què ja comptava la borsa del servei. El perfil majoritari del usuaris del SIL ECOM L’Hospitalet és home major de 40 anys.
L’especialització d’ECOM i del SIL ECOM L’Hospitalet és la discapacitat física però tot i així, els Serveis d’Integració Laboral atenen a qualsevol persona amb discapacitat que estigui buscant feina i/o vulgui millorar la seva situació laboral. Així, de les 221 persones que s’han atès el 2012 al SIL ECOM L’H 181 eren persones amb discapacitat física, 3 amb discapacitat auditiva, 4 amb discapacitat visual, 30 amb pluridiscapacitat i 2 amb discapacitat intel•lectual.
Des dels Serveis d’Integració Laboral, ECOM ajuda persones amb discapacitat en la recerca de feina, les prepara i forma per a la incorporació al mercat de treball, i fa d’intermediari entre aquestes i l’empresa, vehiculant les ofertes que reben de les empreses cap als demandants de feina amb discapacitat més adequats pel perfil de l’oferta. Així mateix, els SILs realitzen una tasca de sensibilització en el teixit empresarial perquè apostin i creguin en les capacitats de les persones amb discapacitat. El 2012, el SIL ECOM L’H va mantenir contacte amb 105 empreses, de les quals 38 eren empreses amb qui s’establia contacte per primer cop.
A més del SIL L’H, actualment la Fundació ECOM compta amb cinc serveis d’integració laboral més: SIL Barcelonès Nord, SIL Maresme, SIL Vallès Occidental, SIL Baix Llobregat i SIL Tarragona.