Formació al professorat

Oferim formacions a mida, pràctiques i útils, per al claustre de mestres per afavorir la reflexió sobre l’atenció a la diversitat a l’aula i donar-los a conèixer recursos i estratègies variades per tal que puguin facilitar que tot l’alumnat, inclosos els infants amb discapacitat física, pugui aprendre i participar en igualtat d’oportunitats a l’escola.

El reconeixement de la diversitat és el primer pas per detectar la necessitat de fer canvis i adaptar les metodologies que s’utilitzen.

Si el vostre centre està interessat en aquesta formació, contacteu amb nosaltres aquí.

Una aula de formació amb diferents alumnes escoltant la persona que imparteix la formació