ECOM lamenta que no s’assumeixi l’entrada de les persones amb dependència moderada al sistema de la llei de promoció de l’autonomia personal

ECOM, com a representant del col•lectiu de persones amb discapacitat física, posa de manifest el seu desacord amb l’anunci fet ahir públic per Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar Social i Família, de que no es podrà acomplir el calendari de la llei de promoció de l’autonomia personal i que el Govern català demanarà a Madrid que s’ajorni l’entrada en vigor del grau moderat de dependència (grau I nivell II), que el govern estatal va aprovar el passat 1 de gener. ‘De res serveix aprovar lleis si després no es poden exercir els drets que et reconeixen’, comenta Anna Collado, gerent d’ECOM.

‘No podem acceptar que les mesures del govern afectin als col•lectius més vulnerables, com és el cas del de les persones amb discapacitat, i menys en un context de crisi com l’actual, que ja és prou complicat’, explica Collado. Volem recordar un cop més, diu Collado, que ‘el nostre col•lectiu té un greuge econòmic comparatiu de més de 27.000 euros anuals (un 450% de l’IRSC) respecte la població general, com ja es va fer públic a l’estudi El greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona, realitzat per l’Ajuntament de Barcelona’.

ECOM demana al govern que mantingui les polítiques socials ja que, en un context de crisi com l’actual, les necessitats socials es multipliquen, sobretot en els col•lectius més desafavorits. ‘Suggerim al govern que millori la recaptació d’ingressos i el sistema fiscal perquè la crisi no la paguin els més febles, sinó que hi hagi també un esforç per part d’aquells que poden aportar més’, apunta Collado.

Malgrat el seu desacord amb la decisió presa pel Govern català, ECOM reconeix la voluntat de millora del conseller Cleries de l’actual situació i les millores que vol aplicar en la gestió de la llei per tal de posar al dia els endarreriments i l’acompliment de terminis. ‘Entenem que la situació amb què s’ha trobat l’actual govern no és senzilla i esperem que les noves mesures de gestió que es volen impulsar puguin en breu posar-ho tot en ordre’, comenta Collado.

CAL UNA NOVA LLEI EN CLAU CATALANA?

Respecte l’anunci d’ahir del conseller Cleries d’impulsar una nova llei en clau catalana, ECOM dubta si cal dedicar nous esforços a elaborar una nova llei ja que els processos legislatius són lents. ‘L’experiència ens demostra que noves lleis no vol dir que les persones puguin exercir els drets que les noves lleis li reconeixen’, constata la gerent d’ECOM. ‘Cal que les lleis estiguin dotades del pressupost necessari per a que puguin ser desenvolupades i l’experiència ens demostra que això no sempre és així, amb la llei de promoció de l’autonomia personal en tenim un exemple clar, i no és el primer cas’, explica.

Malgrat l’escepticisme davant aquesta possible nova llei, ECOM comparteix els plantejaments del conseller Cleries quan parla de la necessitat d’un canvi de paradigma que ens porti a parlar d’autonomia personal i no de dependència. ‘Aquesta és una reivindicació que sempre hem fet des d’ECOM, que es potenciï el concepte d’autonomia personal que la Llei 39/2006 també incorporava en el seu enunciat i que en el seu desplegament ha quedat oblidat’, comenta Collado.

‘Trobem interessant també el plantejament de Cleries d’atendre de forma més singular, especialitzada i diferenciada, les dependències per envelliment, per discapacitat o per malalties mentals’, explica Collado. ‘De fet, les necessitats de cadascun d’aquests col•lectius són diferents. Des d’ECOM sempre hem manifestat que la llei de promoció de l’autonomia personal era una llei pensada bàsicament per a la gent gran i que no recollia les necessitats del col•lectiu que representem’, aclareix.

Un cop més, ECOM vol demanar que es creïn mesures que ajudin a fomentar l’autonomia personal i la vida independent de les persones amb discapacitat, com poden ser un servei d’assistència personal sense limitacions horàries i adaptat a les necessitats de cada persona, ajuts tècnics i domòtics que facilitin la mobilitat així com apartaments amb serveis comuns per a la vida independent.