La Generalitat de Catalunya promou ‘Els plans d’igualtat a les empreses’

Per tal de promoure el desenvolpament de plans d’igualtat a les empreses, la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, de la Generalitat de Catalunya, organitzarà el proper 18 de març una jornada específica sobre aquesta qüestió a la Llotja de Mar de Barcelona (Passeig d’Isabel II, 1). Aquest acte compta amb la coorganització del Departament de Treball i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Aqueta jornada té com a objectiu explicar què són els plans d’igualtat i presentar els ajuts que el Departament de Treball ofereix a les empreses per a l’elaboració de plans d’igualtat i per a la incorporació de la figura de l’agent d’igualtat. El termini de presentació de les sol•licituds per a aquests ajuts (que recentment han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) és el dia : 31/03/2010.

Aquesta mateixa jornada es realitzarà també a Lleida (18 de març), a Tarragona (18 de març), a Girona (22 de març) i a les Terres de l’Ebre (data a determinar)