El Govern reformarà el Registre Civil per millorar la protecció de persones amb discapacitat

El Consell de Ministres va aprovar el divendres 13 de juny un projecte de llei per a la reforma del Registre Civil en materia d'incapacitats amb l'objectiu de millorar la protecció patrimonial i personal de les persones amb discapacitat i reforçar l'eficàcia de les seves inscripcions sobre les modificacions judicials en la capacitat d'obrar i la constitució d'organismes titulars.

Amb aquesta mesura es vol cobrir una carència derivada de la regulació actual de la pròpia administració del Registre Civil, que dificulta l'obtenció de dades generals sobre el nombre i l'abast de les incapacitacions que tenen lloc a Espanya. El Govern considera que sense conèixer la identitat de les persones afectades per una modificació de la capacitat d'obrar i el seu conseqüent sometiment de la tutela, resulta molt difícil obtenir una informació important a l'hora d'establir l'abast real del mapa de la incapacitat i discapacitat a Espanya que faciliti la posada en marxa de polítiques adequades de promoció i protecció d'aquest col•lectiu i les seves famílies.

La voluntat és que aquest projecte centralitzi totes les informacions en el Registre Civil Central per tal de facilitar les tasques de coordinació entre les diferents institucions territorials, relatives a les modificacions judicials en la capacitat d’obrar, la constitució o la modificació d’organismes tutelars. Quant a la protecció patrimonial, aquesta iniciativa, a més d’introduir la figura del patrimoni protegit, imposa als notaris l’obligació de comunicar al Ministeri Fiscal la constitució i el contingut d’un patrimoni protegit i legitima el fiscal per obtenir informació d’organismes públics sobre aquests. El servei s’ocuparà també de tot el referent a pròrrogues o rehabilitacions de la patria potestat, mesures judicials sobre guarda i administració, vigilància i control d’aquests càrrecs.