Informe sobre Drets Humans i Discapacitat a Espanya

El Comitè Espanyol de Representats de Persones amb Discapacitat (CERMI) i Telefònica han publicat, sota el títol ‘Derechos Humanos y Discapacidad en España. Informe de situación 2007’, la part corresponent a Espanya d'un informe europeu que documenta l'estat real de les persones amb discapacitat des de l'òptica dels drets humans en catorze països europeus. Aquest nou títol constitueix el quart volum de la col•lecció Telefònica Accessible i és el primer estudi ampli que s’edita en espanyol sobre la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

La resta de països d’Europa inclosos a l’informe són Alemanya, Armènia, Espanya, Estònia, Finlandia, Grècia, Holanda, Irlanda, Polònia, Regne Unit, Rússia, Sèrbia i Turquia.