Manifest per una participació ciutadana inclusiva i de qualitat

Molts dels espais de participació ciutadana s’han perdut els darrers quatre anys, degut al replantejament fet des de les diferents administracions (tant a nivell català com a nivell municipal), i la qualitat democràtica dels que s’han mantingut s’ha ressentit de manera preocupant.

Malgrat això, des d'ECOM hem explorat altres sistemes de participació i treball en xarxa amb altres entitats, moviments socials i plataformes ciutadanes per seguir avançant en l'exercici de drets del nostre col·lectiu en tots els àmbits, a través d'accions i incidència política en espais inclusius i de manera transversal.

A aquests canvis s’han sumat els darrers mesos els canvis de Govern a diferents nivells i també els canvis de plantejament sobre la participació ciutadana de les persones amb discapacitat que se'ns ha estat fent arribar des d'aquests governs. Canvis de plantejament que en cap cas han estat consensuats, ni en la ciutat de Barcelona, ni en altres espais de treball amb diverses àrees de la Generalitat.

És per tot això que durant part del mes de març i el d'abril, ECOM vam crear una comissió de treball sobre participació ciutadana per començar a consensuar un posicionament col•lectiu en relació a les característiques que volem que tingui la participació ciutadana de les persones amb discapacitat. Aquest treball ha donat com a fruit el manifest que segueix i que trobareu adjunt i que ja hem fet arribar personalment als partits d'ERC, PP, i C's, i el dia 25 de maig està previst traslladar també a Barcelona en Comú.

Barcelona, un cas per a replicar

El treball sobre la reactivació i defensa de la participació ciutadana es va iniciar a la ciutat de Barcelona per ser un dels municipis amb el nombre més gran de persones amb discapacitat, i on el col·lectiu històricament ha jugat un paper clau en les polítiques de la ciutat a tots els nivells. No obstant això, des d'ECOM treballem per a que totes les persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets a tot el territori català. Per tant, pensem que aquest és un treball per a adaptar i replicar tant a escala municipal a totes les poblacions de Catalunya, com també a nivell de Generalitat.

Sense una participació ciutadana realment democràtica i de qualitat a tots els nivells (des de l'individual al col·lectiu), amb espais que siguin veritablement de codecisió i on estiguin les parts implicades amb competències per a consensuar solucions i executar-les, no aconseguirem avançar en l'exercici dels nostres drets.

Per tot això, des d'ECOM animem totes les entitats, moviments socials i persones que ho desitgeu, a adherir-vos al manifest "Les persones amb discapacitat de Barcelona volem una participació ciutadana inclusiva i de qualitat!", a fer-ne el màxim de difusió possible i a sumar-vos a aquest treball col·lectiu que just encetem i que entre tots i totes hem de fer créixer per aconseguir que ECOM, totes les entitats i la ciutadania amb discapacitat tinguem uns bons espais de treball amb l'administració.

Per qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb Montse Sans, projectes@ecom.cat

Podeu adherir-vos al manifest a l'enllaç que teniu a la banda dreta d'aquesta pàgina, com a entitats o persones individuals.

En aquesta pàgina, així mateix, anirem actualitzant les adhesions que es facin públiques.

MANIFEST
"Les persones amb discapacitat de Barcelona volem una participació ciutadana inclusiva i de qualitat!"

Els darrers quatre anys, degut al replantejament fet des de les administracions municipals, a la ciutat de Barcelona es van perdre la majoria dels espais de participació ciutadana, i la qualitat democràtica dels que es van mantenir es va ressentir de manera preocupant.

Sense una participació ciutadana realment democràtica i de qualitat a tots els nivells (des de l'individual al col•lectiu), a espais que siguin veritablement de codecisió i on estiguin presents les parts implicades amb competències per a consensuar solucions i executar-les, difícilment la ciutadania amb discapacitat de Barcelona aconseguirem avançar en l'exercici dels nostres drets a cap àmbit.

És per això que les entitats i moviments socials sotasignats demanem que es reconegui la discapacitat com quelcom polític ineludible a treballar de manera transversal des de totes les àrees, regidories i accions de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu de construir la ciutat realment des dels valors de la diversitat.

I per aconseguir-ho, volem posar de manifest que és imprescindible replantejar l'actual model segregat de participació ciutadana de les persones amb discapacitat a Barcelona, amb la finalitat de crear-ne un de nou que permeti que el col•lectiu pugui incidir en les polítiques municipals de manera directa, tot garantint un veritable treball de la inclusió des de la inclusió.
Per tant, per tot l'esmentat, les entitats, moviments socials i persones a títol individual sotasignades, sol•licitem que la participació ciutadana de les persones amb discapacitat a Barcelona sigui:

• A les diferents àrees, regidories i departaments de l'Ajuntament de Barcelona amb competències directes sobre la presa de decisions dels temes per a tractar: mobilitat, habitatge, educació, ocupació, salut...

• A espais accessibles i inclusius on es treballi de forma conjunta amb la resta de ciutadania, i es revalori la diversitat, la convivència i el coneixement mutu.

• Transparent i el màxim vinculant possible: s'ha d'informar clarament i de manera entenedora sobre quins són els seus objectius, quina és la planificació d'aquest procés participatiu i quin és el grau real de codecisió de la ciutadania.

• Transversal i coordinada amb la resta d'administracions, ens i governs que tenen competències sobre el tema que s'està treballant (p.ex. accessibilitat a les estacions de metro amb el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya).

• Accessible a tothom: tot el procés de participació ha de garantir l'accessibilitat universal (des de la física a la comunicativa) i la possibilitat de participar a tots els nivells (tant de manera individual com col•lectiva).

• Oberta a tothom: s'ha de promoure aquesta participació ciutadana a través d'accions de conscienciació, informació amb llenguatge entenedor per a tothom, i campanyes d'educació en valors que apoderin les persones.

• De qualitat democràtica en tot el seu plantejament i desenvolupament:

- La planificació del procés participatiu ha de ser coherent amb els ritmes de la ciutadania i els objectius per a assolir: més espais i més reunions no vol dir millor participació ni millor qualitat democràtica.

- Les convocatòries de les reunions han de contenir un ordre del dia amb uns objectius de la reunió i un programa amb els temes a tractar coherent amb el temps de durada de la sessió, s'han de rebre amb antelació suficient (15 dies) i han de contenir el material sobre el qual es treballarà.

- Les sessions presencials han de ser en horaris coherents amb la realitat de les persones i els col•lectius que es convoquen.

- Per a que les sessions siguin profitoses, s'han de fer servir dinàmiques adients que permetin participar activament a totes les persones assistents i assolir els objectius de la reunió. Si s'escau, s'ha de plantejar la implicació a la reunió de persones amb funcions de dinamització i mediació.

- Durant tot el procés de participació hi ha d'haver un punt d'informació actualitzat i/o persones de referència amb els que poder-se comunicar per resoldre els dubtes, etc.

Les entitats, moviments socials i persones a títol individual sotasignats recordem que per imperatiu legal (Constitució, Estatut, Convenció Internacional de Drets Humans, i diferents lleis i normatives vigents des de fa més de 30 anys), tots els governs i responsables polítics tenen el deure de garantir la participació ciutadana i la inclusió social de les persones amb discapacitat.
Insistir en un model de participació ciutadana que segrega a les persones amb discapacitat de la resta de la ciutadania en contra de la seva voluntat, pot considerar-se un acte discriminatori.

Barcelona, 6 de maig de 2016

Adhesions públiques de persones i entitats, fins ara:

Eva Bonamusa Ventura
Laia Serra
Inma Gómez Sánchez
Josep M Elias
José Luis Julian Justicia
Escola d'educació especial Crespinell
Antonio Aguza Baus
Laia Grabulosa
Associacio Catalana AVECE
Carmen Aleix Ferrer
Federacion Española de Ictus
ASPID (Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida)
Xavier Duacastila Soler
Jose Alcaraz Garcia
Consell d'Associacions de Barcelona
Mateu Aleix
María Isabel Rufo Contreras
Assemblea per la Diversitat
AUXILIA
Sergio
UNES - UNIÓ ESPORTIVA SANT FELIU DE LLOBREGAT
Oscar Cans Fernández
DIVERSITAT&DISCAPACITAT
Josep Millàs Albafull
JORDI GINER PIERA
Mercè Hernández Martínez
Gabriel González
Noelia Zabala
Montserrat Sans Guixé
David Villanueva Quílez
Associació Cultural Urbana
Montserrat García Blasco
Jorge alonso salgado
Elisenda Fabregat
Maria José
Angels Jubert
Associació Catalana per a la Integració del Cec.
Aspaym Catalunya
Nicolás Ortiz
ASENDI Nb
Joan Admetlla
Fundació Step by Step
Barbara Gudrun Gauer