Canvis en el Departament de Benestar Social i Família: se suprimeix l’ICASS i es crea la SISPAP

Des del DBSiF s’informa que d’acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals administratives, financeres i del sector públic, s’establia la supressió de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

El Decret 130/2014, de 30 de setembre, de modificació del Decret 332/2011, de 3 de maig de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, estableix la creació de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP), que assumeix l’estructura i les finalitats de l’ICASS, així com les seves funcions, i se subroga en tots els drets i obligacions d’aquella Institut.

El Departament de Benestar Social i Família, sota la direcció del/de la conseller/a, s’estructura en els òrgans següents:
a) La Secretaria General.
b) La Secretaria de Família.
c) La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal.
d) La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
e) La Direcció General per a la Immigració.
f) La Direcció General de Joventut.
g) La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Des de l’1 de gener del 2015, totes les factures que abans anaven adreçades a l’ICASS s’hauran d’adreçar a la SISPAP.

A l'enllaç indicat en aquesta pàgina trobareu el Decret 130/2014, de reestructuració del DBSiF, on podreu consultar tots els detalls.